Skrzatusz bliżej Papieża. Sanktuarium zostało bazyliką mniejszą

W niedzielę, 15 września, kilkanaście tysięcy ludzi zjechało się do Skrzatusza, by uczestniczyć w uroczystości podniesienia Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej do rangi bazyliki mniejszej. Wspomnijmy, że o fakcie tym zadecydował sam papież Franciszek!

Eucharystii, w której uczestniczyło 10 biskupów metropolii szczecińsko-kamieńskiej i blisko 60 prezbiterów, przewodził abp Wojciech Polak – Prymas Polski. Dekret otrzymany z Watykanu odczytał biskup Krzysztof Zadarko.

Skrzatuskie uroczystości zakończyło nabożeństwo maryjne z zawierzeniem diecezji opiece Matki Bożej Bolesnej oraz śluby Braci Miłosiernego Pana, nowego zgromadzenia w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Jednym z wyróżników bazyliki mniejszej jest właśnie jej związek z papieżem – stąd jego herb na frontonie. Bazyliki mniejsze to miejsca szczególnej modlitwy za Biskupa Rzymu oraz poznawania i zgłębiania jego nauczania.

Dlatego w bazylice w wyjątkowy sposób obchodzi się Święto Katedry św. Piotra (22 lutego), uroczystość św. Piotra i Pawła (29 czerwca) oraz rocznicę inauguracji pontyfikatu aktualnego papieża. Są też ustanowione dodatkowe dni, w których można uzyskać odpust zupełny za nawiedzenie tego miejsca.

Dlaczego bazylika skrzatuska, kołobrzeska i wszystkie inne na świecie są nazywane mniejszymi? Dla podkreślenia związku z Rzymem, ale jednocześnie dla odróżnienia ich od papieskich bazylik większych. Takie są tylko cztery: św. Piotra, św. Jana na Lateranie, św. Pawła za Murami i Matki Bożej Większej.

Bazylikę mniejszą ustanawia się przede wszystkim ze względu na znaczenie duchowe, ale także walory architektoniczne danego miejsca. Jest to uznanie statusu duchowego tego miejsca i jednocześnie wyznaczenie zadania na przyszłość. W bazylice mniejszej powinno się sprawować wzorcową liturgię. Odpowiedni poziom powinny mieć szaty, naczynia i księgi liturgiczne.