Śmieci droższe o połowę. Na razie…

Mieszkańcy Gminy Trzcianka zapłacą za odbiór odpadów prawie o połowę więcej niż dotychczas. Wzrost opłat miał być jeszcze większy, jednak podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej radni zdecydowali, że podwyżki będą mniej drastyczne.

O tym, że w bieżącym roku mieszkańców Gminy Trzcianka czekają podwyżki za wywóz śmieci mówiło się już od dłuższego czasu, ale fakt, że będą one aż tak drastyczne, mógł już wielu zaskoczyć. Temat wywozu odpadów komunalnych – jak okazało się bardzo gorący – podzielił radnych w Trzciance.

Kwestia podwyżek cen odbioru śmieci pojawiła się na sesji Rady Miejskiej w Trzciance ostatniego dnia stycznia. Temat był szeroko dyskutowany, ale ostateczny kształt udało się przyjąć większością głosów. Radni zdecydowali o podwyższeniu opłat do stawek: 37 zł, 77 zł i 154 zł (odpowiednio dla gospodarstw domowych nie większych niż 2-osobowe, większych niż 2-osobowe oraz odpadów bez segregacji). Przyjęte przez radnych kwoty, były nawet nieco wyższe niż pierwotnie zakładał projekt uchwały przygotowany przez burmistrza.

Jak wyjaśniał trzcianecki Ratusz, tak znaczne podwyżki podyktowane były „niezależnymi, obiektywnymi i wymiernymi czynnikami”. Między innymi wzrostem opłat marszałkowskich i środowiskowych, wzrostem produkowanej ilości śmieci zmieszanych oraz wzrostem kosztów transportu. Uzasadnienie uchwały przedstawiciele ratusza przedstawili zresztą radnym podczas sesji w postaci specjalnie przygotowanej prezentacji. Wówczas (31 stycznia) argumenty przemawiające za określoną wysokością podwyżek najwyraźniej radnych przekazały.

Po tym jak informacja o nowych wysokościach opłat dotarła do mieszkańców, w Trzciance zawrzało. Na reakcję nie trzeba było długo czekać.

„W dniu dzisiejszym złożyłem wniosek o zwołanie sesji na dzień 14 lutego na godzinę 15.30, której jedynym punktem jest obniżenie niektórych stawek za wywóz śmieci jakie zaistniały w uchwale nr IV/28/19 z dnia 31 stycznia 2019 roku” – poinformował 7 lutego na swoim profilu na Facebooku radny Robert Matkowski.

Pod wnioskiem podpisało się jeszcze pięciu trzcianeckich radnych: Aneta Flis, Jadwiga Durejko, Zygmunt Czarny, Mariusz Łuczak oraz Wojciech Magdziarz.

„Uważamy, że dane, które zostały przedstawione na prezentacjach, nie do końca oddają stan faktyczny a tym samym podwyżka stawek nie jest adekwatna do zaistniałych dzisiaj potrzeb.

Proponujemy w okresie przejściowym, czyli w czasie pracy nad nowym systemem naliczania opłat, wprowadzić podwyżkę równo o 48% we wszystkich stawkach, co tak naprawdę pozwoli zbilansować straty wynikające z podwyżek nałożonych przez Urząd Marszałkowski, czy też straty z tytułu dowozu naszych śmieci na RIPOK oddalony kilkadziesiąt kilometrów dalej” – argumentował jeszcze przed sesją radny Matkowski.

Ostatecznie nadzwyczajna sesja zwołana została na środę, 13 lutego. A podczas posiedzenia, radni przyjęli uchwałę o obniżeniu stawek z 31 stycznia, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Roberta Matkowskiego. Oznacza to, że przez najbliższe 3 miesiące (marzec, kwiecień, maj) za odbiór odpadów komunalnych mieszkańcy Gminy Trzcianka zapłacą odpowiednio: 37 złotych, 54 złote i 84 złote).

Opłaty obowiązywać będą do końca maja, bowiem po tym terminie gotowe mają być nowe zasady ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ich przygotowanie deklaruje trzcianecki ratusz.

Stawki opłat za odbiór odpadów w Gminie Trzcianka obowiązujące do 31 maja: Gospodarstwo domowe do 2 osób – 37 zł, Gospodarstwo domowe powyżej 2 osób – 54 zł, Odpady bez segregacji – 84 zł