Sparaliżowane centrum Czarnkowa. Trwa przebudowa Sikorskiego

Ruszył pierwszy etap największej od lat inwestycji drogowej w Czarnkowie. Chodzi o rozbudowę ulic Sikorskiego, Chodzieskiej i Poznańskiej.

W pierwszym etapie zostanie przebudowany 840-metrowy odcinek ulicy Sikorskiego. Znikną dwa niebezpieczne i kolizyjne skrzyżowania, które zastąpią ronda, droga zostanie rozbudowana o ścieżkę rowerową i miejsca parkingowe. Zostaną też przebudowane zatoki autobusowe. Przewidziano też kanał technologiczny pod światłowód, a wzdłuż całej drogi zostanie wybudowane nowe, energooszczędne oświetlenia LED.

Wykonawcą jest konsorcjum, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Koła, a partnerem – Wykonawstwo, projekty i nadzory „WPN” Maciej Stasiak z Chodzieży.

Inwestycja pochłonie 9,7 mln złotych. Miasto pozyskało na nią 3,2 mln złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Inwestycja realizowana jest na terenie strefy ochrony konserwatorskiej pradziejowych, średniowiecznych i nowożytnych nawarstwień kulturowych miasta Czarnkowa, w obszarze zabytkowego układu urbanistycznego miasta. Dlatego wykonawca musiał zapewnić udział osoby z uprawnieniami do kierowania badaniami archeologicznymi podczas wykonywania prac.

Na skończenie pierwszego etapu wykonawca na 11 miesięcy.