Spółdzielnia mieszkaniowa z Trzcianki szuka wandali

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko–Własnościowej
w Trzciance informuje, że w dniu 8 lutego wandale zniszczyli ściany i drzwi w budynkach spółdzielni. Jeśli sprawcy się nie znajdą, koszty odnowienia majątku spółdzielni poniosą wszyscy lokatorzy. Spółdzielnia apeluje o pomoc w ujęciu wandali!

dav

Do aktów wandalizmu doszło 8 lutego wieczorem, w zasobach spółdzielczych, m.in. na osiedlu 25-Lecia 3, 12, przy ul. Kościuszki 1-2, 3-4, ul. Dąbrowskiego 15, 15A, 46, 47 i ul. Mickiewicza 60, 62.


Nieustaleni dotąd sprawcy zniszczeniu części wspólne nieruchomości, poprzez umieszczenie na ścianach, tablicach informacyjnych, lamperiach, skrzynkach elektrycznych, internetowych, szybach i drzwiach rysunków i graffiti.

dav


Sprawa została zgłoszona na policję.


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Trzciance informuje, że koszty usunięcia szkód będą obciążały wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, chyba że użytkownicy lokali w budynkach, w których doszło do zniszczeń mają wiedzę o sprawcach i zdecydują się ich wskazać.


W przypadku wystąpienia w przyszłości podobnych zdarzeń Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Trzciance zaleca zgłaszanie podobnych incydentów bezpośrednio policji w Trzciance.

dav

Ograniczy to występowanie aktów wandalizmu oraz wyeliminuje powstawanie dodatkowych, niepotrzebnych kosztów związanych z usuwaniem zniszczeń.

red.