Środki zewnętrzne napędzają rozwój powiatu

Z Mirosławem Juraszkiem, Starostą Powiatu Chodzieskiego, rozmawia Michał Nicpoń

Minęło przeszło pół roku od czasu, gdy w Powiecie Chodzieskim funkcjonuje nowy Zarząd i Rada Powiatu. Jak układa się współpraca w samorządzie powiatowym?

– Nie jest żadną tajemnicą, że ze starostą Hermaszczukiem „zamieniliśmy się” miejscami. Jest to więc pewnego rodzaju ciągłość tego, co działo się w samorządzie powiatowym przez ostatnich kilkanaście lat. Realizujemy więc to, co założyliśmy sobie kiedyś w poprzednich planach, jesteśmy związani z wieloletnim planem rozwoju. Praca ta w pewnym sensie jest mierzona budżetem. Ten bieżący budżet przygotowywaliśmy jeszcze w poprzednim składzie Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Uchwałę budżetową przyjęliśmy już w nowej kadencji pod koniec grudnia. Od stycznia, czyli niespełna pięć miesięcy temu, zaczęliśmy ją wykonywać.

Co udało się do tej pory zrobić?

– Zadania duże i strategiczne są aktualnie w przygotowaniu. Największym, nad którym dziś pracujemy, a zaczynaliśmy pracę jeszcze w poprzedniej kadencji, jest zadanie na terenie Gminy Margonin, gdzie przebudowana zostanie droga Rudki – Sypniewo. Jesteśmy w trakcie przygotowania dokumentacji projektowej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to chcielibyśmy w tym i następnym roku realizować zadanie.

Złożyliśmy też wniosek do Marszałka na pozyskanie środków na przebudowę i remont ulicy Broniewskiego i Cmentarnej w Margoninie. Czekamy na rozstrzygnięcie.

Cały czas realizujemy projekt o wartości prawie 2,5 miliona złotych, który roboczo nazywamy Podniesieniem Jakości Kształcenia. W jego ramach wybudowane zostało już boisko przy Zespole Szkół, bieżnia, rzutnia do pchnięcia kulą i skocznia do skoku w dal, Centrum Nauk Przyrodniczych w I LO, a teraz są realizowane zadania „miękkie” w postaci zajęć dodatkowych dla uczniów oraz studiów podyplomowych dla nauczycieli.

Jesteśmy również w trakcie rozmów z Nadleśnictwem Sarbia na temat dofinansowania drogi Wyszyny – Gębice. To zadanie, które realizować będziemy wspólnie z Powiatem Czarnkowsko-Trzciane- ckim, ponieważ ta droga łączy dwa powiaty.

Rozmawiamy też z Nadleśnictwem Podanin na temat wspólnej realizacji ścieżki rowerowej Dziewoklucz – Budzyń. Przygotowaliśmy na ten cel 200 tys. zł. W kosztach partycypować będzie również Gmina Budzyń.

I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Z mocy ustawy przejęliśmy ratownictwo medyczne, które od 1 kwietnia działa przy szpitalu powiatowym. Funkcjonuje tak dobrze, jak funkcjonowało przedtem, gdy realizowały to zadanie podmioty zewnętrzne. Z przykrością trzeba natomiast stwierdzić, że zasadniczo organizacja ratownictwa medycznego jest zadaniem państwowym, które zostało lekką ręką przerzucone na samorządy, generując dodatkowe koszty. By wywiązać się z tego obowiązku, nasz szpital musiał zakupić dwie karetki. Zakup jednej z nich powiat dofinansował kwotą 250 tysięcy złotych.

Niedawno powiat chodzieski odwiedził Wicemarszałek Województwa. Wizyta związana była z rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Usłyszeliśmy podczas niej m.in. o inwestycjach na terenie powiatu chodzieskiego, które realizowane były z dofinansowaniami ze środków Europejskich. To, co było, to jedno, pytanie natomiast czy Powiat ma zamiary i możliwości, by sięgać po kolejne środki zewnętrzne?

– Jako powiat dysponujemy dość ograniczonymi środkami finansowymi. Z naszego budżetu, którego mamy około 51,5 miliona złotych, tylko około 5 procent stanowią środki na inwestycje. I przyznam szczerze, że gdybyśmy chcieli tylko tę kwotę wykorzystać, bez szukania dodatkowych źródeł finansowania, to uznałbym to za sabotaż. Robimy wszystko, by pieniądze pomnożyć przez dwa, a może nawet przez trzy, korzystając z różnych dopłat. Przyglądamy się wszystkim projektom i dotacjom, które by można zasymilować do naszych potrzeb i zrealizować w tej kadencji.

Wielkim krokami zbliża się nowy rok szkolny. W związku z reformą oświaty Powiat Chodzieski, podobnie jak inne samorządy, szczególnie musiał się do niego przygotować. Czy szkoły powiatowe są już gotowe?

– Samorządy dostały „we władanie” szkoły około 20 lat temu. Z wielką dbałością doprowadziły strukturę obiektów oświatowych do naprawdę dobrego stanu, rozbudowując ją o sale sportowe, boiska, dodatkowe sale komputerowe, czy wykładowe. I tak jest w całej Polsce. Mówię o tym, bo przygotowując placówki oświatowe dziesięć lub więcej lat temu mieliśmy tylu uczniów, że w tej chwili, nawet przy zdwojonym naborze, długo jeszcze tej liczby nie osiągniemy.

Chciałbym więc zapewnić, że mamy warunki, obiekty i możliwości techniczne oraz lokalowe i kadrowe, aby tę młodzież, która się wybiera do szkół średnich na terenie powiatu chodzieskiego przyjąć, bez żadnych niepokojów i dyskomfortu. Co więcej, zapraszamy młodzież spoza powiatu chodzieskiego do naszych szkół.

W nowym roku szkolnym problemem mogą być nauczyciele. Mamy informacje o tym, że może zabraknąć nauczycieli niektórych przedmiotów, szczególnie tych, gdzie godzin lekcyjnych jest niewiele. Dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej sugeruje również, że ma problem z nauczycielami praktycznej nauki zawodu. Niestety, ludzie o takich kwalifikacjach idą na przykład do przemysłu i zarabiają trzy razy więcej niż to, co oferuje im szkoła.

Myślę, że do września jest wystarczająco dużo czasu, by sprawujący władze wyciągnęli wnioski ze strajku pracowników oświaty, który niedawno miał miejsce i znaleźli na to rozwiązanie. Bierne czekanie na to, że nauczyciele znowu zamkną się w szkołach i nadal prowadzili będą akcję strajkową nic przecież nie daje…

Kończąc, chciałbym zapytać jeszcze o Młodzieżową Radę Powiatu, która działać będzie w chodzieskim samorządzie powiatowym. To zupełnie nowy projekt w powiecie chodzieskim…

– Uważam, że to dobry projekt, w którym młodzież będzie mogła się wykazać swoją inicjatywą. Każda inicjatywa, w której młodzież będzie zaangażowana do uczenia się idei demokracji, aktywności, współpracy, realizowania jakichś pomysłów na rzecz swoją i otoczenia, jest cenna. Jeżeli projekt się sprawdzi, to na pewno będziemy współpracować i umożliwiać realizowanie tych pomysłów.

Dziękuję za rozmowę.