Strażacki Oskar dla ochotników z Lotynia

18 maja w Europejskim Centrum Matecznik Mazowsze w Otrębusach odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów „Floriany 2019”.

FOT. OSP LOTYŃ

W kategorii „Współpraca zagraniczna” laur zdobyła jednostka OSP Lotyń, która realizuje program szkoleń i warsztatów z udziałem strażaków z Niemiec (FF Mori). Jednostka z Lotynia jako jedna z 256 z całego kraju walczyła o zwycięski tytuł. Strażaków biorących udział w konkursie oceniało jury, w skład którego wchodził m.in. Waldemar Pawlak.

FOT. OSP LOTYŃ

„Floriany” odbyły się po raz trzeci. W poprzednich etapach nasze inicjatywy kończyły się tylko na nominacjach, dziś udało nam się wygrać to na co pracowaliśmy kilka lat. Konkurs ma promować inicjatywy społeczne podejmowane przez OSP. Samodzielnie i z partnerami. Ma to wpłynąć na rozwój i integrację lokalnych środowisk. Organizatorami konkursu są Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz redakcja miesięcznika „Strażak” – relacjonują druhowie z Lotynia.

Oprócz pamiątkowej statuetki, delegacja strażaków z Lotynia w składzie: I. i K. Kopkieiwicz, M. i R. Chareńscy, M. i T. Kwiatkowscy odebrała torbę medyczną PSP R1, czek na 1000 zł oraz drobne upominki.