Sucho w pilskich lasach. Cztery dni i pięć pożarów

Na terenie całej Wielkopolski obowiązuje czwarty, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Tak wynika z najnowszej mapy Instytutu Badawczego Leśnictwa. Tylko w ciągu czterech dni w powiecie złotowskim doszło do czterech pożarów lasów, a pod Piłą spłonął hektar lasu.

Prognozowanie zagrożenia pożarowego lasu czyli możliwości powstania i rozwoju pożaru prowadzi się na podstawie warunków atmosferycznych oraz wilgotności ściółki. Stopień zagrożenia pożarowego lasu określany jest według czterostopniowej skali. Jak wynika z najnowszych danych Instytutu Badawczego Leśnictwa na terenie całej Wielkopolski obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Niestety, zagrożenie w przypadków pilskich lasów nie jest tylko teoretyczne. Tylko od 23 do 26 czerwca na terenie powiatu złotowskiego doszło do czterech pożarów lasów. W akcjach gaśniczych łącznie brało udział 18 strażackich zastępów w obsadzie 76 strażaków z jednostek OSP i PSP, wspieranych przez służby leśne, w tym samolot gaśniczy oraz policję.

Płonął tez las w okolicach Piły. W niedzielę, 26 czerwca, straż otrzymała wezwanie do pożaru lasu przy ulicy Wałeckiej w okolicy pilskiego lotniska. Pod ogniem znalazł się jeden hektar. Strażaków w akcji gaśniczej wspomogły dwa samoloty gaśnicze Dromader, które dokonały kilku zrzutów wody na ognisko pożaru.

W działaniach udział brało łącznie 25 strażaków z JRG nr 1 i nr 2 w Pile oraz OSP Szydłowo i Zelgniewo.

– Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania i wypoczynku w lesie i niezwłoczne alarmowanie służb w przypadku zauważenia pożaru bądź innego zagrożenia – apelują strażacy.

Jeżeli najwyższy stopień zagrożenia pożarowego utrzymuje się zbyt długo nadleśniczy w celu ochrony lasów przed pożarami może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu. Główną przyczyną pożaru lasów są bowiem ludzie.

– Odpowiadamy  za 90 procent pożarów w lasach – nie pozostawiają wątpliwości leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. – Umyślne podpalenia, wypalanie traw oraz nieostrożność ludzi to tylko niektóre z przyczyn powstania ognia. Utrzymujące się wysokie temperatury powodują wysychanie ściółki i roślinności dna lasu, który sam w sobie jest doskonałym materiałem łatwopalnym. Jednak aby powstał pożar potrzebne jest źródło ognia.

Fot. KP PSP Piła, KP PSP Złotów