Święto Konstytucji 3 Maja w Gminie Wieleń, z litewskim akcentem

W Polsce rok 2021 ustanowiony został Rokiem Konstytucji 3 Maja na pamiątkę obchodów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku. Dnia 3 maja 1791 roku Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego uchwalił Konstytucję 3 Maja, dlatego jej ustanowienie ma szczególne znaczenie, zarówno dla Polski, jak i dla Litwy.napisała Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk w Komunikacie Burmistrza wydanym 28.04.20201 r. w związku z obchodami rocznicowymi świąt majowych.

Konstytucja 3 Maja (Ustawa Rządowa) została uchwalona 3 maja 1791 roku, przez obradujący od 1788 roku Sejm, który do historii Polski przeszedł pod nazwą Czteroletniego lub Wielkiego. Ustawa Rządowa była pierwszą polską ustawą zasadniczą i drugą na świecie po amerykańskiej konstytucji przyjętych w sposób w pełni demokratyczny. Dokument składa się z uroczystej preambuły i 11 artykułów. Ustawa Rządowa wprowadzała w Polsce ustrój monarchii konstytucyjnej, jakiego większość państw europejskich doczekała się dopiero w wieku następnym. Konstytucja 3 Maja zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała drogi awansu społecznego i perspektywy dalszych przekształceń ustroju. Przyjęła trójpodział władzy: prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

Podkreślając znaczenie wspólnej historii narodów Polski i Litwy, Samorząd Gminy Wieleń obchodził święta majowe w duchu przyjaźni z Gminą Lazdijai, Rejonu Łoździejskiego Republiki Litewskiej, gminą partnerską, z którą umowa o współpracy zawarta została 22.11.2019 r.


Rok 2021 ustanowiony został na Litwie Rokiem Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów. Z tej okazji obchodom w Gminie Wieleń towarzyszyły litewskie akcenty, m.in. wystawy okolicznościowe przygotowane zostały w Urzędzie Miejskim w Wieleniu oraz plenerowa wystawa eksponowana przed Ośrodkiem Kultury „Strzelnica” w Wieleniu ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Projekt został sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

W Święto Konstytucji 3 Maja Pani Burmistrz Wielenia przesłała na ręce Pani Mer Samorządu Gminy Lazdijai Ausmy Miškiniené wraz z pozdrowieniami z Polski trzy sadzonki dębu na pamiątkę jubileuszu 230.rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja obchodzonego w obu krajach. Składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, siły oraz wielu sukcesów na rzecz rozwoju społeczno- gospodarczego Gminy Lazdijai – powiedziała Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk.

Święto Konstytucji 3 Maja, z powodu pandemii nie mogło odbyć się z udziałem mieszkańców i zaproszonych gości. W dniu 3 maja w samo południe, symbolicznie uczczono uchwalenie Konstytucji 3 Maja złożeniem wiązanek pod Pomnikiem Wdzięczności Ziemi Wieleńskiej. Samorząd Gminy Wieleń reprezentowany był przez Burmistrza Wielenia Elżbietę Rybarczyk, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wieleniu Mirosława Myszkowskiego oraz Sekretarza Gminy Krystynę Heppner.

Tegorocznym obchodom świąt majowych w Gminie Wieleń towarzyszyło włączenie społeczności lokalnej w akcję społeczną Programu „Niepodległa,” mającą na celu wywieszenie Biało-Czerwonej z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, przed domem, na balkonie, czy w miejscu pracy i udostępnienie zdjęcia z flagą w mediach społecznościowych z opisem #mojaflaga.Hanna Forbrich, st. ds. współpracy ze społeczeństwem
Ref. Organizacyjny UM Wieleń