Syriusze 2019 – zgłoś kandydatów!

29 lutego 2020 w Regionalnym Centrum Kultury zostaną przyznane „SYRIUSZE 2019” –  doroczne Nagrody Prezydenta Miasta Piły, przyznawane za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz za osiągnięcia sportowe w  kategoriach: Kultura, Sport, Osobowość, Wydarzenie, Biznes, Lokalna społeczność.

Przyznana zostanie również nagroda przyznawana indywidualnie przez Prezydenta Miasta Piły – Grand Prix. Jest to nagroda niesklasyfikowana w kategoriach, skierowana do osoby, organizacji lub podmiotu za wybitne osiągnięcia lub całokształt twórczości.

Wnioski o przyznanie dorocznej nagrody Prezydenta Miasta Piły mogą być składane przez organy administracji publicznej, organizacje pozarządowe, organizacje samorządu gospodarczego, podmioty gospodarcze oraz szkoły i uczelnie wyższe działające na terenie miasta Piły.

Wszystkie dokumenty potrzebne do dokonania zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Piły. Wypełnione wnioski w kategoriach sport i kultura należy składać do 31 stycznia 2020 r. Kandydatów w pozostałych kategoriach (osobowość, wydarzenie, biznes, lokalna społeczność) można zgłaszać do 5 lutego 2020 r. 

Wnioski można składać osobiście w Biurze Prezydenta Miasta Piły, przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail syriusze@um.pila.pl lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Piły, Plac Staszica 10.