Syriusze 2021. Czas na nominacje

W tym już po raz kolejny zostaną rozdane Syriusze – doroczne Nagrody Prezydenta Miasta Piły. Przyznawane są wyjątkowym pilanom za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, za osiągnięcia sportowe oraz w kategorii biznes, osobowość i lokalna społeczność. Teraz jest czas nominacji.

Syriusze – doroczna Nagroda Prezydenta Piły, to najważniejsza nagroda przyznawana w Pile dla pilan. Ceremonia wręczenia Syriuszy, która odbywa się zawsze podczas wyjątkowej gali, to jeden z najważniejszych dni w pilskim kalendarzu.  Teraz jest czas nominowania do Syriuszy 2021, które podobnie jak w ubiegłych latach zostaną przyznane w kategoriach:

  • Kultura – Nagroda dla osoby lub podmiotu działającego na rzecz rozpowszechniania kultury.
  • Sport – Nagroda dla zawodników wyróżniających się w działalności sportowej.
  • Osobowość – Nagroda dla osoby wyróżniającej się swoją działalnością społeczną lub komercyjną.
  • Wydarzenie –  Nagroda dla autora najbardziej efektownego/ efektywnego wydarzenia, które odbyło się w Pile w 2021 roku (wyjątkowo także w 2020 roku).
  • Biznes – Nagroda za sukces biznesowy dla podmiotu gospodarczego działającego na terenie miasta Piły.
  • Lokalna społeczność – Nagroda dla osoby lub podmiotu działającego na rzecz osób trzecich.
  • Grand Prix Roku – Nagroda przyznawana indywidualnie przez Prezydenta Miasta Piły, niesklasyfikowana w kategoriach, skierowana do osoby, organizacji lub podmiotu za wybitne osiągnięcia lub całokształt twórczości.

W kategoriach Osobowość, Biznes, Lokalna Społeczność i Wydarzenie Roku można nominować także osoby, które działały aktywnie w 2020 roku oraz wydarzenia z 2020 roku, ponieważ ze względu na sytuację pandemiczną Nagrody Prezydenta Miasta Piły zostały wówczas wręczone tylko w dziedzinie kultury i sportu.

Wnioski o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Piły mogą być składane przez organy administracji publicznej, organizacje pozarządowe, organizacje samorządu gospodarczego, podmioty gospodarcze oraz szkoły i uczelnie wyższe działające na terenie miasta Piły.

Wnioski należy składać do 31 stycznia. Można to zrobić osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Piły lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail syriusze@um.pila.pl lub drogą pocztową na adres: Biuro Prezydenta
Urząd Miasta Piły, Plac Staszica 10, 64-920 Piła.