Syriusze już po raz dziewiąty!

Już po raz dziewiąty zostaną przyznane „SYRIUSZE” – doroczne Nagrody Prezydenta Miasta Piły. Na zgłoszenia kandydatów do nagród pilski ratusz czeka do końca stycznia.

Syriusze przyznawane są za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz za osiągnięcia sportowe w sześciu kategoriach: kultura, sport, osobowość, wydarzenie, biznes i lokalna społeczność. Dodatkowo podczas gali wręczane jest również Grand Prix Roku – indywidualna nagroda Prezydenta Miasta Piły.

Wnioski o przyznanie dorocznej nagrody Prezydenta Miasta Piły mogą być składane przez organy administracji publicznej, organizacje pozarządowe, organizacje samorządu gospodarczego, podmioty gospodarcze oraz szkoły i uczelnie wyższe działające na terenie miasta Piły.

Wnioski należy składać: do 31 stycznia (nagroda dla zawodników wyróżniających się w działalności sportowej oraz w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Do 5 lutego przyjmowane są zaś wnioski o przyznanie nagrody w kategoriach: osobowość, wydarzenie, biznes, lokalna społeczność.

Wnioski można składać osobiście w Biurze Prezydenta Miasta Piły, przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail syriusze@um.pila.pl lub drogą pocztową na adres: Biuro Prezydenta, Urząd Miasta Piły, Plac Staszica 10, 64-920 Piła.