Szpital w Trzciance rozbudowany za 9,5 mln złotych

Zakończyła się rozbudowa Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance. Za 9,5 mln zł wybudowano ponad 715 metrów kwadratowych szpitalnych oddziałów. Oprócz wybudowania nowego obiektu, dokonano również modernizacji istniejącej części, a całość doposażono w niezbędny sprzęt. Przedsięwzięcie udało się zakończyć mimo trudnego czasu pandemii.

Plan to podstawa

Przygotowania do inwestycji, polegającej na rozbudowanie budynku głównego szpitala czterokondygnacyjnej części, o łącznej powierzchni użytkowej 715,73 m2 rozpoczęły się w 2018 roku. Powstała wówczas dokumentacja projektowa, na podstawie której możliwe było ogłoszenie przetargu. Jej koszt to blisko 90 tysięcy złotych, a środki na ten cel zostały przekazane z budżetu powiatu. Przystąpiły do niego 4 firmy, a wygrała oferta, którą złożył Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy z Chodzieży. Kwota inwestycji opiewała na sumę 7 844 000 zł.

Ostatecznie rozbudowa szpitala kosztowała 9,5 miliona złotych. Większa część tej sumy to środki własne szpitala (ponad 6,8 mln zł, w tym 2,5 mln zł pochodzące z zaciągniętego kredytu inwestycyjnego). Ponad 2,5 mln zł na inwestycję pochodziło z budżetu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.

Znacząco wyższa, finalna kwota inwestycji wiązała się z koniecznością przeprowadzenia prac dodatkowych, które wyniknęły w trakcie inwestycji. Były to między innymi prace budowlane związane z dodatkową wylewką betonową, instalacją sygnalizacji przeciwpożarowej i instalacją oświetlenia ewakuacyjnego, a także wymianą stolarki okiennej i remontem dachu starej części budynku.

Dobre tempo

18 lipca 2019 roku w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Trzciance odbyło się oficjalne podpisanie umowy wykonania inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Szpitala. 

W spotkaniu uczestniczył Mirosław Szymajda – dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance i jego zastępca, Sławomir Kryger – wicestarosta czarnkowsko-trzcianecki oraz właściciel generalnego wykonawcy.

Przekazanie placu budowy, czyli wszystkich pięter budynku głównego, przeznaczonych do modernizacji, nastąpiło z końcem 2019 roku, a planowany termin oddania budynku określono na maj 2020 roku.

Zgodnie z projektem na pierwszej kondygnacji zaplanowano salę do ćwiczeń, przeznaczoną na potrzeby oddziału rehabilitacyjnego oraz salę konferencyjną.
Na drugim poziomie – trzy nowe sale, wyposażona w trzy łóżka sala intensywnej terapii, sala do cięć cesarskich oraz trzyłóżkowa sala wybudzeń z zapleczem.
Trzecie piętro to nowy oddział noworodkowy, a także blok porodowy wyposażony w dwa stanowiska z nowoczesnymi łóżkami porodowymi. Przyszłe mamy mają do dyspozycji komfortowe sale, z węzłami sanitarnymi.
Czwarty poziom to przedłużenie istniejącego oddziału chirurgicznego wraz z pododdziałem chirurgii urazowo – ortopedycznej.

– Oprócz rozbudowy, została również wyremontowana pozostała część istniejącego już budynku oraz odnowiona została cała jego elewacja – mówi Mirosław Szymajda, dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance. Dodaje on również, że pomimo ogłoszonego w marcu 2020 roku stanu epidemicznego w Polsce, realizacja rozbudowy nie została zakłócona.

Ostateczne przekazanie obiektu nastąpiło 30 listopada 2020 roku. Dopełnieniem całej inwestycji było otrzymanie dotacji na zakup sprzętu i aparatury medycznej tj. stół operacyjny, diatermia chirurgiczna, zestaw laparoskopowy z zestawem do artroskopii, 2 respiratory, 2 łóżka porodowe i 4 łóżka wielofunkcyjne, na kwotę 1.310.299,00 zł,  z czego 1.000.000,00 zł stanowiły środki z Budżetu Państwa, 250.000,00 zł środki z Budżetu Gminy Trzcianka i 60.299,00 zł środki z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

Dziękuję wszystkim instytucjom i osobom prywatnym, firmom współpracującym  i pracownikom szpitala, którzy przyczynili się do rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, w trudnym i niepewnym czasie pandemii. Dzięki temu pacjenci mogą liczyć na komfortowe warunki lokalowe oraz nowy sprzęt medyczny – mówi dyrektor szpitala.


Ludwika Wikieł
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie