Szpital zawiesza planowe przyjęcia

Szpital Specjalistyczny w Pile aż do odwołania zawiesił planowe przyjęcia na oddziały.

Szpital zawiesił przyjęcia po tym jak musiał zabezpieczyć 116 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem bądź potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. Wśród tych 116 łóżek jest sześć łóżek intensywnej terapii.  

– Pacjentom w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia szpital będzie udzielał pomocy w pełnym zakresie – zapewnia dyrektor szpitala Wojciech Szafrański.  

Nie zmienia się również funkcjonowanie bloku porodowy z porodami rodzinnymi oraz Położnictwo i Neonatologia, które będą realizowały procedury jak dotychczas. W pełnym zakresie świadczeń będzie również udzielał dział fizjoterapii, przyszpitalne poradnie specjalistyczne i zakłady diagnostyczne.