Targi Produktu Lokalnego w Wieleniu odwołane

Miały odbyć się 27 marca. Niestety, z powodu panujących obostrzeń związanych z Covid-19, V Targi Produktu Lokalnego – Rzeka Noteć – Z Natury Najlepsze, zostały odwołane.

Targi Produktu Lokalnego „Z Natury Najlepsze” to sztandarowe wydarzenie organizowane od 6 lat w Mieście i Gminie Wieleń.

W roku 2020 z racji obostrzeń związanych z COVID-19, Targi nie mogły się odbyć w zaplanowanym terminie. Na organizację V Targów pozyskano środki zewnętrzne, a ostateczny termin ich realizacji został określony na 31 marca 2021r. W tej sytuacji wykorzystując pozyskane środki, Wieleńskie Targi zaplanowano na 27 marca 2021r.

Niestety, niedawno okazało się, że w związku z obostrzeniami związanymi z Covid-19, targi w zaplanowanym terminie odbyć się nie mogą.

V Targi miały nie tylko promować obszar Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, podkreślając atrakcyjność i konkurencyjność tego obszaru, ale również popularyzować idee Lokalnej Strategii Rozwoju. Fundusze na realizację przedsięwzięcia Gmina pozyskała z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Samorząd Gminy Wieleń, który jest organizatorem Targów, obiecuje poinformować o nowym terminie wydarzenia, gdy tylko ten zostanie ustalony.