Teoria w praktyce: Uczniowie wyjadą na staże do Włoch

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile otrzymało grant na realizację programu „Staże we Włoszech – teoria w praktyce”, w ramach Programu Erasmus+ Mobilność uczniów – kształcenie i szkolenia zawodowe – Akcja 1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA. Wartość projektu: 136 929.00 EUR.

Szkoły biorące udział w programie to: Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile, Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance. Projekt realizowany jest w okresie od 02.09.2019 r. do 01.01.2021.

W projekcie weźmie udział 51 uczniów, w trzech grupach po 17 osób z każdej szkoły. Projekt dzięki swoim działaniom dąży do realizacji założeń wynikających ze Strategii Rozwoju Północnej Wielkopolski na lata 2013 – 2020 czyli „dostosowanie kompetencji absolwentów szkół zawodowych do wymagań rynku pracy, szczególnie w obszarach możliwej specjalizacji gospodarczej”.

Partnerska organizacja przyjmująca to „A Rocca” z siedzibą na Sycylii, dokąd udadzą się uczniowie wraz z opiekunami. Młodzież pojedzie do miasta Barcellona Pozzo di Gotto oraz do Katanii. Uczniowie będą reprezentowali następujące profile zawodowe: ogrodnik, cukiernik, mechanik-operator maszyn i urządzeń rolniczych, technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy, technik informatyk.

Wyjazdy na 4-tygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe pozwolą poszerzyć praktyczne umiejętności zawodowe i społeczne uczniów oraz zdobyć doświadczenie międzykulturowe. Mają wpłynąć na wzrost ich motywacji do dalszego rozwoju kompetencji zawodowych i językowych. W ramach programu jeszcze w Polsce uczniowie odbędą przygotowanie kulturowe, językowe, psychologiczno – pedagogiczne oraz z bezpieczeństwa i zapobiegania ryzyku.

Młodzież poprzez doświadczenie mobilności zagranicznej zapozna się ze strukturami działania przedsiębiorstwa zagranicznego, jego systemem, organizacją oraz kulturą pracy.

Po powrocie w ramach ewaluacji projektu odbędą się w szkołach m.in. „Dni Włoskie” stanowiące relację uczniów z wyjazdów. Wkrótce CWRKDiZ będzie składało kolejny wniosek o grant, aby kolejna grupa młodych osób mogła uczestniczyć w mobilności międzynarodowej.