To już zupełnie inna szkoła. Rewolucja w Starej Łubiance

Zakończył się pierwszy ważny etap inwestycji w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance. Szkolny kompleks został przebudowany, powiększony i wyposażony.    

Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance to największa od lat inwestycja w Starej Łubiance. Obecnie zakończono część inwestycji związaną z rozbudową budynku szkoły, który powiększono o część przeznaczoną na praktyczna naukę zawodu, w tym kuchnię dydaktyczną. W ramach przebudowy utworzono internat i zmodernizowano sale lekcyjne. Miejsce starego internatu zajmie Dom Wczasów Dziecięcych, w którym będzie prowadzona diagnostyka i terapia dzieci z FASD, a także turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i psychoedukacja rodziców.

Inwestorem był samorząd województwa, którego wsparł Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W lutym tego roku w ramach konkursu dotyczącego inwestycji w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego inwestycja w Starej Łubiance otrzymała unijne wsparcie w wysokości 18 mln złotych – oprócz modernizacji obiektów także na zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych. Wartość całej inwestycji to 26 mln złotych.  

Początek rewolucji w dawnej szkole rolniczej to rok 2009 i audyt energetyczny budynku szkoły i internatu. Dwa lata później wykonano pierwszy projekt  termomodernizacji. W 2014 roku rozpoczęły się prace nad opracowywaniem dwóch wariantów koncepcji modernizacji i przebudowy. W 2018 roku podjęto starania, aby przedsięwzięcie zostało ujęto w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Szydłowo. Gmina nie była jednak zainteresowana współpracą. W tym samym roku we wrześniu podpisano umowę na wykonanie pełnobranżowej już dokumentacji projektowej. Była gotowa w styczniu 2020 roku.

Pięć miesięcy później podpisano umowę na pierwszy etap prac budowlanych w ramach  “Termomodernizacji i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance”. Przetarg wygrało konsorcjum, którego liderem było poznańskie przedsiębiorstwo “Iskra”. Termomodernizacja i rozbudowa budynku zakończyły się w lipcu 2021. W przyszłym roku ma zakończyć się drugi etap prac budowlanych w budynku szkoły, budynku Domu Wczasów Dziecięcych oraz pozostałych sześciu budynkach i obiektach. 

Swoją ofertę edukacyjną Wielkopolski Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii Szkoła kieruje do absolwentów szkół podstawowych, którzy mogą kontynuować naukę na poziomie liceum ogólnokształcącego, technikum i szkoły branżowej, dla absolwentów szkół branżowych – szkoła branżowa drugiego stopnia oraz dla absolwentów liceum i technikum – szkoła policealna. To również oferta edukacyjna dla uczniów ze spektrum autyzmu oraz osobami niepełnosprawnymi w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym