Trzcianka: od czerwca nowe stawki za wywóz śmieci

Po bardzo wyczerpujących obradach Rada Miejska Trzcianki zadecydowała, jak co najmniej do końca roku, będzie kształtować się rynek opłat za wywóz odpadów w Gminie Trzcianka.

Radni, większością głosów, zdecydowali, że od 1 czerwca mieszkańcy gminy płacić będą stawkę za wywóz odpadów naliczaną „od osoby” w gospodarstwie domowym.

Jednostkowa cena „za osobę” wyniesie zaś 17,50 zł.

Nowe stawki obowiązywać będą co najmniej do końca bieżącego roku. Jesienią bowiem trzcianeccy radni zająć się mają problemem odpadów komunalnych po raz kolejny.

Wtedy to rozpocząć ma się debata nad połączeniem systemów odbiorów odpadów z lokali mieszkalnych i lokali niemieszkalnych, a także sposobem funkcjonowania spółki komunalnej Kombud.