Ulica Polna już po remoncie

W dniu 10 listopada 2020 roku dokonano końcowego odbioru inwestycji: modernizacja ul. Polnej. Prowadzone prace były czasochłonne oraz trudne w realizacji ze względu na wąską drogę oraz złożoność inwestycji. Liczymy jednak, że osiągnięty efekt będzie satysfakcjonujący.

W ramach inwestycji zostały przeprowadzone następujące prace:

– wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej o łącznej powierzchni 1 444,68 m2,
– wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni 284,150 m2,
– wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni 66,140 m2,
– wykonanie systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych,
– wymianę oświetlenia drogowego na nowoczesny system oświetlenia LED,
– dla poprawy bezpieczeństwa pieszych zostały utworzone dwa progi zwalniające o łącznej powierzchni 40,720 m2.

Łączna kwota inwestycji 967 428,94 zł.