Umowa na przebudowę wiaduktu przy Kochanowskiego podpisana

Starosta Powiatu Chodzieskiego Mirosław Juraszek i Burmistrz Miasta Chodzieży Jacek Gursz podpisali umowę z przedstawicielem PKP PLK na przekazanie pieniędzy inwestorowi, realizującemu przebudowę wiaduktu kolejowego w Chodzieży. Oba samorządy dokładają do inwestycji po 750 000 zł.

Od 27 maja wiadukt kolejowy przy ul. Jana Kochanowskiego w Chodzieży (przy skrzyżowaniu z ul. Leśną) jest zamknięty. Zamknięcie potrwać może do 31 grudnia, choć termin ten ma charakter orientacyjny, a jego czas może być krótszy.

Zamknięcie związane jest z jego wyczekiwaną przebudową, o które starały się od lat lokalne samorządy, celem podniesienia bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego.

Zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach „Modernizacji linii kolejowej nr 354 Poznań Główny PoD – Chodzież – Piła Główna”, dofinansowanej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

Koszt realizacji w/w zadania to około 3 mln zł. Inwestorem są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w porozumieniu i przy współfinansowaniu Gminy Miejskiej w Chodzieży i Powiatu Chodzieskiego. Wykonawcą zadania jest firma PORR S.A. jako Lider konsorcjum.