„Obleciświat w sutannie”. W Białej uczczono pamięć ks. kan. Edmunda Klemczaka – kapelana braci leśnej

„Człowiek współczesny podświadomie tęskni za przyrodą, dlatego proszę szanujmy przyrodę i ciszę puszczy oraz wracajmy do przyrody, bo inaczej zatracimy piękno życia” podkreślał zmarły w 2013 roku ksiądz kanonik Edmund Klemczak, dzięki któremu otaczający go ludzie potrafili spojrzeć na uroki Puszczy Nadnoteckiej, zauważyć okazałość i piękno lasów, terenów zielonych, pół i łąk położonych w urokliwym krajobrazie Doliny Noteci.

Był autorem wielu publikacji, którymi rozsławił Ziemię Nadnotecką, m.in.: „Biała w Puszczy Noteckiej,” „Uroki Czarnkowa,” „Album Puszcza Notecka,” w których ukazywał w sposób prosty, czytelny i zrozumiały, jak dbać o tereny puszczy, szanować stare drzewa, czyste jeziora, podziwiać to wszystko, czym obdarza natura.

Był wieloletnim kapelanem braci leśnej. Będąc orędownikiem duszpasterstwa „turystycznego” organizował spływy kajakowe i czuwania modlitewne grup oazowych.

Był także pełnym entuzjazmu i zapału wychowawcą dzieci i młodzieży, co znalazło odzwierciedlenie w jednej z kolejnych książek autorstwa Księdza Edmunda Klemczaka, pt. „Doświadczenia katechety w nauczaniu i wychowaniu młodzieży.”

W roku 2010 Ks. Kan. Edmund Klemczak został laureatem Nagrody Burmistrza Wielenia przyznanej za szczególne osiągnięcia na niwie kultury i dokonania na rzecz promocji Ziemi Wieleńskiej.

Ks. Kan. Edmund Klemczak ( 1919 – 2013 ) nazywając siebie w jednej z książek – „Obleciświat w sutannie” oddał istotę swego posłannictwa: nauczyciel, przyjaciel grup oazowych, przewodnik duchowy dzieci i młodzieży, a także niestrudzony podróżnik.

Dla uczczenia Jego pamięci każdego roku, w rocznicę śmierci w Białej odprawiana jest Msza Św.
Tak było również w ósmą rocznicę śmierci (18 lutego 2021 r.).

Pomimo czasu pandemii, mieszkańcy podczas niedzielnego nabożeństwa w dniu 21 lutego br. uczcili pamięć Ks. Kan. Edmunda Klemczaka.

Mszę Św. w kościele filialnym odprawił ksiądz Jakub Turek- Proboszcz Parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Rosku.
Pod tablicą „Pro Memoria” przy kościele w Białej odbyło się symboliczne złożenie wiązanek i zapalenie zniczy przez mieszkańców sołectwa oraz przedstawicieli grup oazowych z Opalenicy.

  • Pamięć jest wyrazem wdzięczności naszych serc– tymi słowami dziękuje wszystkim za kultywowanie pamięci o Księdzu Kanoniku Edmundzie Klemczaku – powiedziała organizatorka spotkań wraz z grupą odnowy wsi, sołtys wsi Biała – Krystyna Taraśkiewicz.Hanna Forbrich, st. ds. współpracy ze społeczeństwem

Ref. Organizacyjny UM Wieleń