W Dolinie Noteci powstać ma park krajobrazowy

W Dolinie Noteci powstać ma drugi park krajobrazowy w północnej Wielkopolsce. Obecnie trwają prace przy powstaniu Parku Krajobrazowego Bory Kujańskie, w powiecie złotowskim. Projektowany, nowy park chronić miałby jedną z najlepiej zachowanych bagiennych dolin rzecznych w Polsce, stanowiącą ostoję ptasią o randze europejskiej.


Projekt „Park na piątkę!” zakłada objęcie tą formą ochrony przyrody obszaru o powierzchni około 38 800 hektarów, co czyniłoby go największym Parkiem Krajobrazowym w Wielkopolsce.


O tym czym jest Park Krajobrazowy i jakie zalety z jego powołania płyną dla mieszkańców i gmin mówił Rafał Śniegocki, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Park Krajobrazowy to nie tylko ochrona przyrody, ale również duża szansa dla regionu, na którym się znajduje. To szansa na rozwój edukacji i kultury, społeczności lokalnej, ale przede wszystkim gwarancja rozwoju turystyki. To także szansa dla gmin na korzystanie z nowych środków zewnętrznych.

Na spotkaniu z samorządowcami, które odbyło się w Ujściu, z inicjatywy Jacka Bogusławskiego, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, mówiono m.in. o wsparciu promocyjnym dla regionu i o budowaniu wspólnej, silnej marki.

Projekt zakłada powstanie Parku na terenie gmin:

 • Białośliwie – 2967,97 ha,
 • Chodzież – 3767,28 ha,
 • Czarnków – 8419,17 ha,
 • m. Czarnków – 62,97 ha,
 • Kaczory – 2563,48 ha,
 • Miasteczko Krajeńskie 3223,58 ha,
 • Szamocin – 5285,18 ha,
 • Trzcianka – 3113,45 ha,
 • Ujście – 2403,67 ha,
 • Wyrzysk – 4088,97 ha,
 • Wieleń – 2869,20.

– Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Park mógłby zostać powołany pod koniec roku – zapewnia marszałek Jacek Bogusławski.

Projektowany park ma chronić jedną z najlepiej zachowanych bagiennych dolin rzecznych w Polsce, stanowiącą ostoję ptasią o randze europejskiej.

Dlaczego Park ma powstać akurat w Dolinie Noteci? Ponieważ obszar ten jest mekką ornitologów, ma wyjątkowo atrakcyjny krajobraz oraz nie rozwija się na tym terenie przemysł ciężki.

Obszar Doliny Noteci już dziś objęty jest kilkoma formami ochrony przyrody. Na tym terenie funkcjonuje Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Noteci”, specjalny obszar ochrony siedlisk PLH300004 Dolina Noteci oraz obszar specjalnej ochrony ptaków PLB300003 Nadnoteckie Łęgi.

Dolina Noteci to obszar występowania niezwykłych gatunków roślin i zwierząt.

Osobliwością florystyczną jest populacja staroduba łąkowego czy liczne gatunki storczyków, np. kukułki szerokolistnej.

Na terenie Doliny stwierdzono obecność 230 gatunków ptaków, w tym rzadkich rycyka czy czajki. Oprócz bogatej ornitofauny występują tam chronione gatunki płazów czy owadów.