W sieci o gospodarce i problemach lokalnych przedsiębiorców

Członkowie Forum Gospodarczego Związku Pracodawców Północnej Wielkopolski Lewiatan spotkali się podczas przedświątecznego podsumowania roku. W tym szczególnym czasie, spotkanie miało miejsce on-line, a nie jak to było dotąd, w Hotelu Smolarnia, pod Trzcianką. W spotkaniu uczestniczył również Maciej Witucki, Prezydent Konfederacji Lewiatan.

Spotkanie na platformie Zoom otworzył Lech Wojcieszyński, Prezes Forum.

– Tradycyjnie, do 20 lat spotykaliśmy się na spotkaniu noworocznym. Ten rok jednak zmusił nas do innej formy kontaktu – powiedział.

Okazało się, że od czasu lockdownu, przedsiębiorcy z terenu powiatu mieli po raz pierwszy okazję, by spotkać się „twarzą w twarz” i wymienić doświadczenia, co z perspektywy tak trudnego roku okazało się szczególnie ważne.

– Rok zaczął się dla nas optymistycznie – powiedział prezes Lech Wojcieszyński. – Podczas tradycyjnego spotkania w Smolarni, snuliśmy wiele planów. Wśród nich był rozwój naszej organizacji z Forum Gospodarczego Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w Forum Gospodarcze Związku Pracodawców Północnej Wielkopolski Lewiatan. Niestety, z powodu pandemii realizacja tego planu musiała spowolnić.
Lech Wojcieszyński przypomniał tym samym o planach, które obejmowały poszerzenie struktur Forum o powiaty pilski, złotowski i chodzieski.

– Niestety, zamiast zajmować się budowaniem nowych struktur, musieliśmy skupić się na ochronie naszych przedsiębiorców w czasach pandemii – zauważył.

Przypomniał również najważniejszą akcję minionego roku – zbieranie środków dla czarnkowsko-trzcianeckich szpitali, która zakończyła się sukcesem i przekazaniem placówkom prawie 700 tys. złotych. Wspomniał również o zaangażowaniu przedsiębiorców w wielką akcję szycia maseczek wspólnie z lokalnym samorządem i wolontariuszami oraz zakupy środków dezynfekujących i kombinezonów.

Niestety, miniony rok postawił wyzwania, których nikt się nie spodziewał, jednak i tym razem okazało się, że przedsiębiorcy z regionu zdali egzamin wzorowo, angażując się w akcję solidarności i pomocy. Na szczęście udało się również ocalić większość miejsc pracy i zminimalizować skutki pandemii, która w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim nie poczyniła tak dużych spustoszeń, jak w innych regionach Polski.

W on-linowym spotkaniu przedsiębiorców uczestniczył również Maciej Witucki, Prezydent Lewiatana.

– To były bardzo trudne miesiące – podsumował miniony okres.
Jednocześnie wyraził zadowolenie, że przedstawiciele Konfederacji Lewiatan mogli aktywnie uczestniczyć w konsultacjach dotyczących tworzenia kolejnych Tarcz Antykryzysowych.

– Udało się stworzyć Radę Przedsiębiorczości, która stała się grupą dyskusyjną największych pracodawców w Polsce i konsultować najważniejsze rozwiązania poszczególnych tarcz z ministrem Jarosławem Gowinem – powiedział. – W tych rozmowach bardzo ważny był głos regionu, czyli takich organizacji, jak wasza, a nie tylko stanowisko Warszawy – podkreślił.

Jednocześnie zauważył, że Tracze ciągle są „dziurawe” i wiele branż, które poniosły ogromne straty z powodu COVID, nie zostało do nich wpisanych. Wytyczył również plan pracy na rok bieżący, w którym powinno znaleźć się nie tylko ratowanie gospodarki po pandemii, ale także realny plan odbudowy przedsiębiorstw, czy tak zwana tarcza prawna, która zakładać będzie nowelizację prawa gospodarczego w uzgodnieniu z przedsiębiorcami.

Gabriela Ciżmowska