W Trzciance powstanie Środowiskowy Dom Samopomocy

Krzysztof W. Jaworski burmistrz Trzcianki i Joanna Zieńko, skarbnik gminy, otrzymali z rąk wojewody Michała Zielińskiego symboliczny czek na 3 515 430 zł na dofinansowanie budowy Środowiskowego Domu Samopomocy.

Środowiskowe domy samopomocy, zwane inaczej ośrodkami wsparcia, służą budowaniu sieci oparcia społecznego i przygotowują do życia w społeczeństwie oraz funkcjonowania w środowisku.

Do tej pory nie było takiej placówki nie tylko w gminie, ale w całym powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Pod tym względem ta część Wielkopolski była białą plamą. Na to, żeby ją zapełnić i stworzyć na swoim terenie środowiskowy dom samopomocy, gmina Trzcianka zgłosiła swój akces już pod koniec 2019 roku. Teraz doszło w końcu do podpisania umowy na dofinansowanie budowy takiego ośrodka w Trzciance. Projekt o wartości 3,5 mln złotych obejmuje budowę nowego środowiskowego domu samopomocy w Trzciance na ul. Wita Stwosza 9 wraz z zakupem pierwszego wyposażenia.

Niewiele brakowało, żeby pieniądze z funduszu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej trafiły gdzie indziej, a w Wielkopolsce powstał tylko jeden nowy środowiskowy dom samopomocy – w Wolsztynie. Po interwencji posła Krzysztofa Czarneckiego pieniądze dla Trzcianki jednak się znalazły.

W placówce na Stwosza powstanie 30 miejsc dla osób przewlekle chorych psychicznie, osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi.

– To bardzo ważny i bliski mojemu sercu projekt, który pozwoli na zaopiekowanie się takimi osobami i ich adaptację do funkcjonowania w społeczeństwie – powiedział w Trzciance wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Dom będzie również dostosowany do osób z niepełnosprawnościami i nowocześnie wyposażony. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku ma wynieść ponad 350 metrów.

Środowiskowe domy samopomocy są przeznaczone dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. To placówki okresowego dziennego lub całodobowego pobytu, w którym osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą otrzymać częściową opiekę i pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz posiłek.

Swoje usługi świadczą w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Środowiskowy dom samopomocy jest jednostką Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej działającą na zasadach zadania zleconego samorządom, albo za pośrednictwem samorządów – fundacjom i stowarzyszeniom.