W Trzciance ruszył nabór do żłobków i przedszkoli

W poniedziałek, 14 lutego, ruszył nabór do trzcianeckich przedszkoli i żłobków. Dodatkowe punkty można zdobyć m.in. za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 8 godzin, za rozliczenie się z podatku PIT w Urzędzie Skarbowym w Czarnkowie czy za szczepienia.  

Czas na złożenie dokumentów rodzice i opiekunowie dzieci mają do 25 lutego. O tym, czy dla ich dzieci znajdzie się miejsce w przedszkolu pierwszego wyboru, zdecydują punkty zdobyte podczas rekrutacji. Pod uwagę brane są kryteria ustawowe i samorządowe. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola pierwszego wyboru mają dzieci, które spełniają ustawowe kryteria: pochodzą z rodzin wielodzietnych, są niepełnosprawne bądź mają niepełnosprawnych rodziców lub rodzeństwo, są wychowywane przez samotnych rodziców lub w rodzinach zastępczych. Za ustawowe kryteria można zdobyć maksymalnie 360 punktów. 

W przypadku dzieci, które nie spełniają kryterium ustawowego, o przyjęciu do danej placówki decydują kryteria samorządowe. I tak dodatkowe punkty otrzymają dzieci rodziców, którzy: oboje pracują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – 32 punkty, dzieci, którego rodzeństwo już uczęszcza do danego przedszkola czy żłobka – 16 punktów, dzieci, których rodzice zadeklarują ich pobyt w przedszkolu powyżej 8 godzin – 8 punktów, dzieci, których rodzice bądź opiekunowie rozliczają się z podatku PIT w Urzędzie Skarbowym w Czarnkowie w związku z miejscem zamieszkania na terenie gminy Trzcianka  – 4 punkty, dzieci, które zamieszkują na pobyt stały na terenie gminy Trzcianka – 2 punkty, dzieci, które przeszły obowiązkowe szczepienia lub z przyczyn medycznych nie podlegają Programowi Szczepień Ochronnych – 1 punkt.  

A sam nabór do żłobków i przedszkoli potrwa do 25 lutego. Dokumenty do przedszkola czy oddziału żłobkowego należy dostarczyć osobiście. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będą opublikowane 21 marca. Rodzice i opiekunowie będą mieli potem czas do 29 marca na potwierdzenie woli pobytu dziecka w danym przedszkolu czy żłobku. 31 marca zostaną podane do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danego żłobka i przedszkola. 4 kwietnia rusza rekrutacja uzupełniająca. 

Wnioski o przyjęcie do przedszkola czy żłobka są dostępne na stronach internetowych poszczególnych placówek.  

Fot. Unsplash.com