W Ujściu powstaną dwa nowe mosty

INWESTYCJE Poznański oddział GDDKiA podpisał umowę z wykonawcą na rozbudowę dwóch mostów w Ujściu – na Gwdzie i Noteci. Wartość inwestycji to ponad 56 mln złotych.

Mieszkańcy Ujścia woleliby obwodnicę, ale na otarcie łez będą mieli nowe mosty w ciągu krajowej „jedenastki”. W przeciwieństwie do obwodnicy, której termin realizacji jest wciąż wielką niewiadomą, przebudowa mostów na Gwdzie i Noteci jest już faktem. Poznański oddział GDDKiA podpisał w ubiegłym tygodniu umowę z wykonawcą – firmą PORR SA. Wykonawca będzie miał rok na postawienie dwóch tymczasowych mostów, które staną obok istniejących, starych mostów. Dopiero kiedy przekaże „zastępcze” mosty do użytku będzie mógł się zabrać za rozbiórkę starych konstrukcji.

– W ich miejscu powstaną nowe mosty o wyższych parametrach. W ramach kontraktu przebudowany zostanie również odcinek drogi pomiędzy mostami z poszerzeniem istniejących chodników. Łączna długość przebudowy wyniesie około 500 metrów – informuje poznański oddział GDDKiA.

Nowe mosty będą miały wyższą klasę nośności. Z kolei takie nowych konstrukcji jak ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,5m, chodnik szerokości 1,5 m oraz bariery ochronne mają poprawić bezpieczeństwo zwłaszcza pieszych.

Nowe mosty mają być oddane do użytku w drugiej połowie 2026 r.