W Zakrzewie powstanie Szlak V Prawd Polaków

Przygotowania do uroczystości rocznicowych w Zakrzewie nabierają tempa. W Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie w szerokim gronie mieszkańców celem ustalenia ramowego programu obchodów 100-lecia niepodległości i 80. rocznicy I Kongresu Związku Polaków w Niemczech.

Na początku spotkania wójt Henryk Dobrosielski poinformował zebranych, wśród których byli m.in. radni, sołtysi, dyrektorzy gminnych placówek, lokalni artyści i działacze, iż głównym celem powstania Komitetu Honorowego Obchodów jest przygotowanie i realizacja szerokiego programu całorocznych obchodów dwóch istotnych rocznic. W 2018 roku przypadają zarówno setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, jak i osiemdziesiąt lat od I Kongresu Związku Polaków w Niemczech.

Prócz inicjatyw organizowanych stricte przez urząd i inne gminne instytucje, planowane jest również włączenie się w projekty o szerszym zasięgu. Choć roboczy plan został wstępnie przygotowany, to głównym celem spotkania było jego poszerzenie i wysłuchanie propozycji i uwag przedstawicieli mieszkańców gminy, którzy byli zgodni co do ogólnych kierunków i szybko wypracowano porozumienie.

Wśród najważniejszych tegorocznych inicjatyw zaproponowanych ze strony władz gminy znajdzie się m.in. utworzenie Szlaku V Prawd Polaków (monumentalne kamienie z wykutymi na nich prawdami, które będą ustawione w różnych częściach miejscowości począwszy od Pomnika Wolności skończywszy na powstającej właśnie promenadzie); wspólne śpiewanie pieści patriotycznych, wystawa prac lokalnych artystów (m.in. Włodzimierza Pankiewicza); wieczorek poetycki (Joachim Mielke, Włodzimierz Pankiewicz); zaplanowana na luty nadzwyczajna sesja Rady Gminy; uhonorowanie pana Alfonsa Tomke; udział w Sejmiku Młodzieży a także uroczystości z okazji 80 rocznicy kongresu w Berlinie (6 marca) i innych świąt narodowych, konkursy wiedzy historycznej dla młodzieży, koncert chórów itp. Pomimo pewnych kontrowersji, zebrani uznali za uzasadnione symbolicznie upamiętnienie dnia 29 stycznia.

W toku dyskusji okazało się, iż bardzo ciekawe inicjatywy warte włączenia w kalendarz wydarzeń o zasięgu gminnym zaplanowała dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie oraz Domu Polskiego. Teraz koniecznym będzie dopasowanie terminów i koordynacja tych wydarzeń, aby wkrótce powstał kalendarz imprez kulturalnych i patriotycznych na cały ten wyjątkowy rok.

/źródło: UG Zakrzewo/