Warto żyć i startować! Warto wierzyć w mądrość ludzi…

Z Bolesławem Chwarściankiem, wójtem Gminy Czarnków rozmawia Gabriela Ciżmowska

Panie wójcie, gratuluję świetnego wyniku w wyborach. Zdobył pan ponad 2500 głosów i zostawił kontrkandydatów w polu. Wierzył pan w zwycięstwo już w pierwszej turze?
– Sam sobie ciągle zadaje to pytanie. Wiedziałem z doświadczenia, że drugie tury są pełne emocji, wymykających się spod kontroli reakcji, napięć, które tworzą mur. Mam dość osobistych, trudnych doświadczeń i marzyłem o tym, aby nie prowadzić jeszcze kampanii wyborczej przez następne dwa tygodnie. Ale marzyć to za mało… Prowadząc kampanię bezpośrednią, zapraszałem mieszkańców na wybory, rozmawiałem, odpowiadałem na trudne pytania, przyjmowałem ze zrozumieniem krytykę. Ostatecznie to mieszkańcy zadecydowali, że drugiej tury nie było i za to jeszcze raz im serdecznie dziękuję.

No właśnie, za panem trudna kampania wyborcza. Co pana zdaniem najbardziej przekonało wyborców do pana osoby?
– Każdy start w wyborach obarczony jest ryzykiem porażki, należy więc do tego podchodzić
z pokorą. Mieszkańcy dokonując wyboru, kierują się pragmatyzmem, przekonaniem, że ten kandydat jest najlepszy. Od wielu już lat pracuję w samorządzie, a niemal od 20 lat jako wójt i myślę, że doświadczenie, podejmowanie odważnych, ważnych dla społeczeństwa decyzji, konsekwencja w realizacji zadań inwestycyjnych, bliski kontakt z mieszkańcami, to były moje podstawowe atuty.
W trakcie odwiedzin mieszkańców dowiedziałem się jeszcze jednego, że bardzo nie podobała im się próba wyeliminowania mnie z życia publicznego bez ich zgody. To było dla mnie budujące. Uwierzyłem, że warto. Warto żyć, warto pracować, warto startować, warto walczyć, warto wierzyć w mądrość ludzi!

Zostawmy wybory i pomówmy o przyszłości. Przed panem pięcioletnia kadencja. Jakie plany i jakie zamiary, co jest priorytetem dla gminy najważniejsze?
– W trakcie kampanii przedstawiłem program wyborczy „Zawsze stawiamy na rozwój”. Ten program ma dwa komponenty „Zawsze dla Gospodarki” i „Zawsze dla Społeczeństwa”. Program jest powszechnie znany ale najważniejsze elementy tego programu to: budowa, modernizacja nowych dróg
i rozwiązań komunikacyjnych w ramach programów rządowych i funduszy europejskich, współfinansowanie budowy chodników i ścieżek pieszo rowerowych przy drogach powiatowych i wojewódzkich, budowa infrastruktury na nowych osiedlach, uzbrajanie terenów inwestycyjnych w strefie ekonomicznej i w obszarach aktywizacji gospodarczej.Z projektów społecznych najważniejsza jest budowa kolejnej Sali gimnastycznej wraz z rozbudową szkoły, budowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, stworzenie Gminnego Ośrodka Kultury, programy aktywności senioralnej i wiele innych programów nakierowanych na młodzież szkolną, przedszkolną, a także wyjątkowo uzdolnioną. To tak w telegraficznym skrócie, oczywiście program ten będzie ewoluował w trakcie dyskusji społecznych, posiedzeń komisji Rady Gminy oraz inicjatyw oddolnych obywateli.

Kiedy odbędzie się pierwsza sesja nowej rady i czy znani są już kandydaci na stanowiska funkcyjne w radzie?
– Pierwsza sesja odbędzie się 23 listopada. Odbyło się spotkanie nowo wybranych radnych oraz wójta w związku z wydaniem zaświadczeń o wyborze, zorganizowane przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej. Przy okazji tego spotkania zostało omówione kilka spraw technicznych i organizacyjnych. W nowej Radzie Gminy będzie 7 radnych, którzy pierwszy raz dostąpili tego zaszczytu. Uznaliśmy, że będzie potrzeba przeprowadzenia dla nich szkolenia przygotowawczego. Specyfiką tej Rady jest to, że żaden z komitetów wyborczych nie uzyskał zdecydowanej większości, ale to wcale nie musi być mankamentem, wręcz przeciwnie – może być atutem. Biorąc pod uwagę ten fakt zaapelowałem do radnych, aby przy wyborze osób funkcyjnych nie kierować się sztucznymi podziałami, aby nie tworzyć bloków opozycyjnych, aby dokonać wyboru osób funkcyjnych i członków komisji w zgodzie, i aby te wybory dokonywały się w miarę możliwości jednogłośnie. Na tym spotkaniu padło nazwisko kandydata na przewodniczącego i odniosłem wrażenie, że kandydatura ta miałaby szanse uzyskać jednomyślne poparcie. Mam świadomość, że to zależy jeszcze od sprawiedliwego podziału pozostałych stanowisk funkcyjnych. Myślę, że na początku tygodnia, jeszcze przed sesją, odbędzie się jeszcze jedno spotkanie robocze, także po to, by przetestować nowe urządzenia, które pojawiły się na Sali sesyjnej.