Webinarium dla przedsiębiorców

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do wzięcia udziału w webinarium, dotyczącym projektów unijnych niefinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, pt.  „Gwarancja Biznesmax z dotacją – wsparcie przedsiębiorców w realizacji przedsięwzięć”.

Organizator, czyli pilski WARP zachęca przedsiębiorców: Chcesz zrealizować projekty UE nie finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych to webinarium jest dla Ciebie. Chcesz skorzystać ze wsparcia z funduszy? To spotkanie jest dla Ciebie! Dołącz do bezpłatnego webinarium!

Celem spotkania jest przedstawienie informacji o bezpłatnej gwarancji spłaty kredytu, udzielanej z Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – kiedy można otrzymać gwarancję z dotacją i co może być nią objęte, kto może otrzymać gwarancję z dotacją oraz jak złożyć wniosek o gwarancję z dotacją.

Grupa docelowa webinarium to przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Webinarium odbędzie się w środę, 11 maja, w godz. 11.00-12.00. Zgłoszenia na webinarium przyjmowane są do 9 maja. Formularz zgłoszeniowy znajduje się TU

Organizatorem webinarium jest Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP.