Wiadukt przy Kochanowskiego zamknięty

Zaczął się remont ul. Kochanowskiego pod wiaduktem kolejowym, przejazd do 3 czerwca będzie zamknięty dla ruchu kołowego i pieszego. Informujemy dlaczego zamknięcie potrwa dwa tygodnie, przedstawiamy także opis wyznaczonego, oficjalnego objazdu. Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

W ostatnim czasie informowaliśmy o planowanym remoncie fragmentu drogi na ul. Kochanowskiego w Chodzieży i związanym z tym zamknięciem przejazdu pod wiaduktem kolejowym. Przejazd zostanie wyłączony z ruchu w dniach od 19 maja do 3 czerwca br. Do starostwa zaczęły docierać wątpliwości mieszkańców, co do zasadności dwutygodniowego zamknięcia, dlatego udzielamy wyjaśnienia.

Remont nie będzie polegał tylko na położeniu nowej nawierzchni. Zakres prac obejmie rozbiórkę istniejącej – tymczasowej nawierzchni pod wiaduktem, wykonanie robót ziemnych oraz nowej konstrukcji nawierzchni jezdni; podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem, podbudowy zasadniczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego oraz warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego.

Na wykonanie prac przewidziano dwa tygodnie, ponieważ wynika to z uwarunkowań technologicznych i specyfiki zastosowanych materiałów budowlanych. W ramach robót realizowanych na zlecenie Powiatu, wykonany zostanie również chodnik, oznakowanie pionowe i poziome. Zostaną też zamontowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci barier.

Ponadto, w czasie zamknięcia ruchu, Spółka PORR S. A., realizująca roboty dla PKP PLK S. A., wymieni nawierzchnię bitumiczną, uszkodzoną podczas przebudowy wiaduktu.

Na czas przebudowy wyznaczony został oficjalny, spełniający wymogi przepisów ruchu drogowego objazd: ze skrzyżowania ulic Ujskiej i Jagiełły (DK11) drogą krajową nr 11 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1484 P w Podaninie, a następnie drogą powiatową do Stróżewa i dalej w kierunku Ryczywołu. W przeciwnym kierunku (do Chodzieży) ruch analogiczny. Piesi natomiast będą mogli przemieszczać się poprzez przejście przez tory oddalone od wiaduktu o około 150 metrów, na wysokości ulicy Ogrodowej.

Za wszystkie utrudnienia w ruchu przepraszamy, jednocześnie prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Zgodnie z zawartym porozumieniem oraz umową z wykonawcą, wszystkie roboty drogowe muszą zakończyć się do 30 czerwca 2020 r.