Więcej kobiet w nazwach ulic

W tym roku mija 100 lat, odkąd kobiety uzyskały w Polsce prawa wyborcze, na mocy dekretu wydanego przez Józefa Piłsudskiego, 28 listopada 1918 roku.

W związku z tym rok 2018 został przez Sejm RP uznany Rokiem Praw Kobiet. Piła przyłącza się do świętowania ogólnopolskich obchodów, w związku z tym prezydent Piotr Głowski oraz Rada Miasta Piły deklarują wolę nadania w bieżącym roku nazw upamiętniających zadłużone postaci kobiet.

Okazuje się bowiem, że tylko 6 procent nazw ulic i placów w Pile nazwanych jest nazwiskami wybitnych kobiet. Tym bardziej setna rocznica zapewnienia kobietom zarówno czynnych, jak i biernych praw wyborczych jest doskonałą okazją do zmniejszenia tej dysproporcji.

Nazwy upamiętniające wybitne postaci kobiet, które w sposób szczególny zasłużyły się dla dobra kraju i regionu mogą być nadawane zarówno ulicom, jak i placom, które są drogami publicznymi, a także drogom wewnętrznym oraz innym obiektom użyteczności publicznej położonym na terenie miasta.