Wieleń: 96 nowych lamp na Zatorzu i Międzylesiu

Przed terminem umownym zakończona została inwestycja dotycząca budowy sieci oświetlenia drogowego w Wieleniu. Prace zrealizowano na osiedlu Zatorze oraz Międzylesie.

Inwestycja została przeprowadzona w formule „zaprojektuj i wybuduj”, tzn. wykonawca wybrany w przetargu nieograniczonym na bazie opracowanego programu funkcjonalno- użytkowego przygotował dokumentację projektową, wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych decyzji i pozwoleń, a następnie na jej podstawie wybudował sieć oświetlenia drogowego.

W ramach zadania na obu wieleńskich osiedlach wybudowano sieć zasilającą oraz zamontowano słupy oświetleniowe z ledowymi źródłami światła.

Łącznie na osiedlu Międzylesie oraz Zatorze w Wieleniu wybudowano sieć o długości 4,487 km oraz zamontowano 96 punktów oświetleniowych.

Koszt inwestycji, tj. opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych, to kwota 561.126,00 zł. Zadanie realizowano w latach 2020- 2021.

Była to największa inwestycja związana z budową sieci oświetlenia drogowego realizowana przez wieleński samorząd.

Radosław Janecki, UM w Wieleniu