Wieleń gotowy na nowy rok szkolny. Ponad 171 tys. zł na remonty

W okresie poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Miałach przeprowadzono remont pokrycia dachowego w części, w której znajduje się pracownia informatyczna, pomieszczenie pozyskane z biblioteki  na izbę lekcyjną oraz zaplecze sanitarne dla budynku B.W ramach zrealizowanych prac zerwano stare pokrycie
i zlikwidowano kominki, które powodowały zacieki w pomieszczeniach. Na dachu położono styropapę, zamontowano nowe opierzanie oraz rynny. W pomieszczeniach, w których zlikwidowano kominki, zostały zamontowane kratki wentylacyjne.

W związku z koniecznością pozyskania izby lekcyjnej przeprowadzone zostały prace adaptacyjne pomieszczenia po byłej bibliotece. Zakres rzeczowy robót obejmował zeskrobanie starych farb, montaż trzech nowych okien, malowanie, zamontowanie 4 lamp ledowych oraz przeróbki elektryczne.

Na prace remontowe w placówce wydatkowano ponad 64 tys. złotych.

Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola w Wieleniu, zamontowane zostało nowe ogrodzenie budynku.

Ogrodzenie terenu pozwoliło na rozpoczęcie prac związanych z zagospodarowaniem terenu placu zabaw. W ramach zrealizowanego zadania zlikwidowano nieczynne szambo, nawieziono ziemię, posadzono nowe drzewa oraz posiano trawę. Koszt prac związanych z zagospodarowaniem terenu przedszkola wyniósł ponad 38 tys. złotych.

Dodać warto, że Rada Rodziców Gminnego Przedszkola w Wieleniu zakupiła wiatę, która zostanie zamontowana w późniejszym terminie.

W Szkole Podstawowej w Dzierżążnie Wielkim w okresie wakacji pozyskano kolejne pomieszczenie na potrzeby edukacyjne dzieci uczęszczających do tej placówki.

Zakres prac obejmował postawienie ściany działowej, montaż drzwi oraz prace malarskie. Na ten cel przeznaczono kwotę ponad 4 tys. złotych.

W bieżącym roku w Szkole Podstawowej w Gulczu zakończone zostały prace związane z adaptacją pomieszczeń po byłych mieszkaniach na cele oświatowe.

Zakres przeprowadzonych prac pozwolił na pozyskanie pomieszczeń na potrzeby gabinetów pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pokoju nauczycielskiego, pomieszczenia socjalnego dla pracowników oraz toalety dla uczniów. Na powyższe prace adaptacyjne wyasygnowano 65 tys. złotych.

Łącznie na remonty w placówkach oświatowych wydatkowano ze środków własnych Gminy Wieleń ponad 171 tys. złotych.

Przemysław Grześkowiak,
SAO Wieleń