Wieleń podpisał 51. umowę na dofinansowania ze środków zewnętrznych

26 stycznia, w Urzędzie Miejskim w Wieleniu nastąpiło podpisanie umowy na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wsparcie kształcenia zdalnego w Technikum im. hetmana Stefana Czarnieckiego w Wieleniu”. Jest to już 51. umowa podpisana przez Gminę Wieleń na dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych.

Projekt pod nazwą „Wsparcie kształcenia zdalnego w Technikum im. hetmana Stefana Czarnieckiego w Wieleniu” realizowany będzie z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych w wysokości 379.950,00 zł, przy ogólnej wartości operacji wynoszącej 447.000,00 zł.

Podpisaniu umowy towarzyszyła wystawa przygotowana z okazji 5- lecia Biuletynu Informacyjnego Gminy Wieleń „Nasz Samorząd” 2015 – 2020.

Zadanie realizowane będzie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020. Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 (nr konkursu: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20) w ramach WRPO na lata 2014-2020. Wniosek Gminy Wieleń, złożony 15 listopada 2020 roku w trybie konkursowym uzyskał aż 96 punktów. Zatwierdzony został do dofinansowania dnia 17 grudnia 2020 r. uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Umowę podpisali: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk i Skarbnik Gminy Agnieszka Gapska. Podpisanie umowy odbyło się z udziałem parlamentarzysty Krzysztofa Paszyka, Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jarosława Maciejewskiego oraz Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Adama Bogrycewicza. Uczestnikami spotkania ze strony Gminy Wieleń – beneficjenta podpisanej umowy byli: Zastępca Burmistrza Wielenia Jan Graczyk, Sekretarz Gminy Krystyna Heppner, Dyrektor Samorządowej Administracji Oświatowej w Wieleniu Przemysław Grześkowiak i Dyrektor Zespołu Szkół w Wieleniu Karol Nowakowski.

opr. Hanna Forbrich
st.ds. współpracy ze społeczeństwem, Referat Organizacyjny UM Wieleń