Wieleń. Wodociąg na Zamkowej już gotowy. Można się przyłączać

W sierpniu na alei Zamkowej w Wieleniu zakończono prace nad budową magistrali wodociągowej wraz z przyłączami oraz doprowadzeniem sieci wodociągowej do śluzy nad Notecią. Chętni mieszkańcy mogą się przyłączać do sieci.

Długość położnej sieci to blisko 2 kilometry. Inwestycja była koniecznością: woda, jeżeli akurat nie brakowało jej w studniach, była złej jakości. Teraz z kranów popłynie czysta woda. Koszt inwestycji wyniósł blisko 600t tys. złotych. Zadanie sfinansowane zostało ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz subwencji na prace wodociągowe. Wykonawcą robót był Zakład Robót Instalacyjno- Inżynieryjnych Hydrdopex ze Złotowa.

Odbiorcy zainteresowani przyłączeniem do wybudowanej sieci wodociągowej mogą złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia do Przedsiębiorstwa Komunalnego „Noteć” Sp. z o.o. w Wieleniu (ul. Błonie 29), tel. 67 2561145. Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej Przedsiębiorstwa: www.pknotec.pl .

– W ramach prac wodociągowych w trakcie realizacji jest budowa sieci wodociągowej w obrębie os. Międzylesie w Wieleniu (II część), odcinka sieci w m. Nowe Dwory oraz pierwszy etap prac związanych z wodociągowaniem Gulcz Wybudowanie – mówi Radosław Janecki, kierownik referatu techniczno-inwestycyjnego w Urzędzie Miejskim w Wieleniu.

Rozpoczęcie robót nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień od konserwatora zabytków. Zakres prac obejmuje wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami o długości 1,9 kilometra. Koszt zadania to 565 tys. złotych, a przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno- Specjalistycznego z Wągrowca. Inwestycja finansowana jest ze środków pozyskanych przez gminę Wieleń z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz subwencji na zadania wodociągowe.