Wielkopolskie Dni Turystyki w Pile

W piątek, 27 września, w Pile odbyły się Wielkopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki – święto turystów i wszystkich osób z wielkopolskiej branży turystycznej.

Organizatorami tegorocznych Obchodów byli Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Miasto Piła oraz Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci”. To właśnie z inicjatywy Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego pana Jacka Bogusławskiego oraz Prezydenta Miasta Piły pana Piotra Głowskiego wielkopolska brać turystyczna spotkała się w tym roku w Północnej Wielkopolsce.

Część oficjalna Obchodów poświęcona była w dużej mierze rozwojowi turystyki rowerowej, która –  szczególnie w tej części regionu – ma znaczący potencjał rozwoju. Temat ten przybliżyli uczestnikom przedstawiciele pilskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Konkurs na „Najlepszy Produkt Turystyczny – certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej”

Podczas Dni Turystyki rozstrzygnięty został wielkopolski etap XVII edycji konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny – certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej”, zorganizowany przez Wielkopolską Organizację Turystyczną. Spośród produktów turystycznych zgłoszonych do konkursu regionalnego wybrane zostały te, które powalczą o Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej na etapie ogólnopolskim.

Wyróżnienia, z rąk Prezesa Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej pana Tomasza Wiktora oraz Przewodniczącego Kapituły Konkursu prof. dr. hab. Piotra Zmyślonego, odebrały: Centrum Edukacji i Rozrywki Park Makiet Mikroskala z Konina, Laboratorium Wyobraźni Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM, Noc Kupały na Lednicy, Poznań Ice Festival – Festiwal Rzeźby Lodowej oraz Zabytkowa Wieża Ciśnień w Kościanie.

Nominację do Certyfikatu Internautów uzyskał Spichlerz Polskiego Rocka w Jarocinie, a Certyfikatu Specjalnego – Trakt Królewski w Gnieźnie. Nominacje do etapu ogólnopolskiego w kategorii Certyfikat POT otrzymały: Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach, Spichlerz Polskiego Rocka w Jarocinie oraz Dni Twierdzy Poznań. Na arenie ogólnopolskiej o najbardziej prestiżowy, Złoty Certyfikat powalczy natomiast Szlak Piastowski.

Wyróżniony za wkład w rozwój Wielkopolski

Ważnym elementem piątkowych uroczystości było wręczenie Odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”. To zaszczytne wyróżnienie, z rąk Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego pana Jacka Bogusławskiego, otrzymał prof. dr hab. Grzegorz Gołembski – wieloletni Kierownik Katedry Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prof. dr hab. Grzegorz Gołembski to niekwestionowany ekspert w dziedzinie turystyki. Jako Kierownik Katedry Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wychował wiele pokoleń studentów, które zasiliły kadry turystyczne i naukowe naszego regionu. Przy jego udziale powstały nie tylko liczne prace magisterskie, doktorskie, publikacje i pozycje książkowe, ale również dokumenty ważne dla naszego regionu, takie jak „Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim”. Profesor był również inicjatorem i przez wiele lat organizatorem ogólnopolskiego Gremium Ekspertów Turystyki.

W kolejnej części Obchodów uczestnicy zwiedzili wybrane atrakcje turystyczne Piły i wzięli udział w biesiadzie turystycznej w Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym „PŁOTKI”.

Światowy Dzień Turystyki ustanowiony został przez Światową Organizację Turystykiw celu uświadomienia znaczenia turystyki i jej wpływu na wartości społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturowe. To najważniejsze, cykliczne święto branży turystycznej obchodzone jest na świecie (począwszy od 1979 r.) 27 września każdego roku. Tegorocznemu Światowemu Dniu Turystyki, którego oficjalne obchody odbędą się w New Delhi (Indie), przyświeca hasło: „Turystyka i praca: lepsza przyszłość dla wszystkich”.

Wielkopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki mają w naszym regionie wieloletnią tradycję. Organizowane są każdego roku na przełomie września i października przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z partnerami lokalnymi. Do tej pory Obchody odbyły się w różnych rejonach Wielkopolski, w tym – w ostatnich latach – w Gnieźnie (2016 r.), Czarnkowie (2017 r.) i Międzychodzie (2018 r.).

Wielkopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki to najważniejsza tego typu impreza w województwie wielkopolskim, będąca świętem osób związanych z turystyką zawodowo, jak i w ramach szeroko pojętej działalności społecznej. To okazja do wymiany doświadczeń, podsumowania podejmowanych działań i uhonorowania osób zasłużonych dla turystyki. W Obchodach uczestniczą reprezentanci środowisk, dla których ważny jest rozwój i promocja turystyki w Wielkopolsce: przedstawiciele Samorządu Województwa Wielkopolskiego, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, uczelni kształcących kadry dla turystyki, branży, a także władze i członkowie Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, publicyści krajoznawczy oraz inne podmioty i osoby odgrywające znaczącą rolę w popularyzowaniu turystyki w Wielkopolsce.