Wojewoda zmienił nazwę ronda. Radni będą walczyć o Aleksandra Wizę

Wojewoda Wielkopolski zmienił nazwę trzcianeckiego ronda Aleksandra Wizy na Józefa Piłsudskiego. Miejscy radni zdecydowali, że zaskarżą tę decyzję do Sądu Administracyjnego.

Samorządowy spór o nazwę jednego z trzcianeckich rond trwa już od dłuższego czasu. W połowie lipca Wojewoda Wielkopolski poinformował trzcianeckich radnych o konieczności zmiany nazwy ronda im. Aleksandra Wizy. W opinii Instytutu Pamięci Narodowej osoba Aleksandra Wizy stanowi bowiem symbol komunizmu, o jakim mowa w ustawie o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego. Jednocześnie wojewoda zaproponował, że nowym patronem ronda mógłby zostać Józef Piłsudski.

Trzcianecka Rada Miasta miała miesiąc na podjęcie stosownej uchwały (do 16 sierpnia). Jednak tego nie zrobiła. Dlatego też Wojewoda Wielkopolski wydał zarządzenie zastępcze, na mocy którego nowym patronem ronda będzie właśnie J. Piłsudski.

Z decyzją wojewody radni najwyraźniej jednak nie mogą się pogodzić.
Temat nazwy ronda poruszony został podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej. Podczas posiedzenia radni zgodzili się, by burmistrz Trzcianki przesłał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zaskarżenie decyzji Wojewody. Teraz więc losy patrona ronda są w rękach sądu.

Temat nazwy ronda poruszony został podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej. Podczas posiedzenia radni zgodzili się, by burmistrz Trzcianki przesłał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zaskarżenie decyzji Wojewody. Teraz więc losy patrona ronda są w rękach sądu.