Wyłudzili 4 miliony unijnych dopłat?

Prezes i dwaj wiceprezesi jednego z pilskich zakładów usłyszeli prokuratorski zarzut wyłudzenia ponad 4 milionów złotych unijnej dotacji.

Prokuratura Rejonowa w Pile prowadzi śledztwo dotyczące jednej z działających na terenie Piły firm. Jej pracownicy mieli niezgodnie z prawem pozyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
w łącznej kwocie ponad 4 miliony złotych.

Jak ustaliła prokuratura, pozyskiwanie środków unijnych miało odbywać się na podstawie nierzetelnych dokumentów. Starając się o dofinansowanie z funduszy europejskich, przedstawiciele spółki mieli wpisywać we wnioskach nieprawdziwe dane dotyczące inwestycji w rozwój spółki z własnych środków.

Na zlecenie prokuratury policja zatrzymała prezesa i dwóch wiceprezesów spółki. Prokuratura przedstawiła im już zarzuty. W kręgu podejrzanych znalazł się również prokurent oraz pracownik księgowości spółki. Część z podejrzanych objęta została policyjnym nadzorem, otrzymała również zakaz opuszczania kraju.

Zdaniem śledczych sprawa jest rozwojowa i niewykluczone są kolejne zatrzymania. //Mich//