Wyróżnienie dla sołectw Dębogóra i Biała

3 tysiące złotych nagrody dla sołectwa Dębogóra i prestiżowe wyróżnienie dla wsi Biała w gminie Wieleń, to sukces zaangażowanych społecznie mieszkańców obu lokalnych społeczności. Laureaci czwartej edycji konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska” w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi 2013 – 2020 mogą mieć powody do dumy. 

Mimo pandemii, mieszkańcy zaangażowani w działalność Grup Odnowy Wsi zrealizowali najważniejsze z zaplanowanych działań. Przez ekspertów zewnętrznych zostały one ocenione wysoko, co zaowocowało przyznaniem nagrody w przypadku Dębogóry oraz wyróżnienia w przypadku wsi Biała. Działalność mieszkańców wsi związana jest z rozwijaną przez samorząd lokalny ideą „Gmina Wieleń silna aktywnością swoich mieszkańców.”

Liderzy Grupy Odnowy Wsi, Arkadiusz Fuczko (Dębogóra) i Krystyna Taraśkiewicz (Biała) odebrali statuetkę „Aktywna Wieś Wielkopolska 2020” z rąk Krzysztofa Grabowskiego, wicemarszałka województwa wielkopolskiego w obecności burmistrz Wielenia Elżbiety Rybarczyk.

Uroczystość odbyła się na początku grudnia w sali wiejskiej w Jędrzejewie. Wzięli w niej udział również Krzysztof Paszyk, poseł na sejm RP i  Jarosław Maciejewski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Gospodarzem spotkania był Bolesław Chwarścianek, wójt gminy Czarnków.

Zaangażowani lokalnie
Grupy Odnowy Wsi funkcjonują w całej Wielkopolsce, w sumie jest ich blisko 2 tysiące, z czego w samej gminie Wieleń działa aż 14. Program ma charakter rozwojowy, gdyż każdego roku przystępują do uczestnictwa w nim kolejne sołectwa.

– Projekty zgłaszane do dofinansowania w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 powinny wynikać z potrzeb mieszkańców sołectw, zgodnie z zapisami przyjętymi do realizacji w opracowanych z pomocą moderatorów odnowy wsi Sołeckich Strategiach Rozwoju. Odnowa wsi to proces zmian opierający się na potencjale własnym lokalnej wspólnoty. Dlatego szczególny nacisk kładziony jest na bezpośrednie zaangażowanie mieszkańców, zarówno w planowanie, jak i wykonanie przedsięwzięć. Dziękuję wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem, wiedzą i doświadczeniem tworzą bogactwo wielkopolskiej wsi. Warto z ich dorobku korzystać realizując własne pomysły – mówi Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.

Gratulacje i podziękowania złożyła wyróżnionym Elżbieta Rybarczyk, podkreślając zaangażowanie wolontariuszy oraz wykazanie się inicjatywą w programie odnowy wsi. 

– Mimo trudnego czasu pandemii, program odnowy wsi był w naszej gminie kontynuowany i rozwijany. Wiem, że pandemia znacząco wpłynęła na życie lokalnych wspólnot lokalnej, w tym również na podejmowane przez nie działania, szczególnie te, które mają na celu integrację społeczności lokalnych. W konkursie docenione zostały, zrealizowane w obu wsiach, projekty, jednak na to zwycięstwo wpływ miał też szereg innych czynników, takich jak np.: rzetelność i dokładność sprawozdań rocznych, składanych przez uczestników programu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, czy inicjatywy podejmowane w czasie Covid-19 – mówi Elżbieta Rybarczyk, burmistrz Wielenia.

Każda z Grup Odnowy Wsi zobowiązana jest do złożenia rocznego sprawozdania ze swojej działalności. W tym roku po raz pierwszy będą one składane za pomocą elektronicznego generatora. Adres/link, pod którym umieszczony będzie generator zostanie udostępniony na stronie programu www.wow.umww.pl oraz przesłany e-mailem do gminnych koordynatorów programu wraz z terminem, wskazującym do kiedy przedmiotowe sprawozdania należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskie- go w Poznaniu. 

red. Ludwika Wikieł