WZLOT: co to jest i po co?

W sierpniu pięć samorządów powiatu złotowskiego podpisało list Intencyjny, dotyczący powołania Lokalnej Organizacja Turystycznej o nazwie Wielkopolskie Zdroje – Lokalna Organizacja Turystyczna, w skrócie WZLOT. Organizacja ma pomóc w lepszym wykorzystaniu i wypromowaniu potencjału turystycznego regionu.

Złotowszczyzna wyróżnia się wyjątkowym bogactwem naturalnym i przyrodniczym, kultywuje unikalne dziedzictwo kulturowe Krajny, tworzy znakomitą przestrzeń do rekreacji i wypoczynku. Dlatego burmistrz Złotowa Adam Pulit wystąpił z inicjatywą powołania organizacji, która umożliwi utworzenie ponadlokalnego produktu turystycznego.

Do tego przedsięwzięcia chętnie przyłączyli się: burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie Piotr Wojtiuk, burmistrz Gminy i Miasta Krajenka Stefan Kitela, wójt Gminy Zakrzewo Marek Buława oraz wójt Gminy Złotów Piotr Lach.

W liście intencyjnym samorządowcy określili cele stowarzyszenia. Głównym zadaniem ma być kreowanie i upowszechnianie wizerunku regionu, jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, a także działanie na rzecz rozwoju turystyki. Burmistrzowie i wójtowie 5 gmin i miast dążą do stworzenia produktu turystycznego, który ma stać się kołem zamachowym dla rozwoju regionu, ponieważ turystyka to ważna gałąź gospodarki: to nowe inwestycje w zakresie bazy noclegowo-hotelowej, to infrastruktura sportowo-rekreacyjna, to w końcu nowe miejsca pracy i przedsiębiorstwa usługowe. Nieprzypadkowe było też miejsce podpisania Listu Intencyjnego – włodarze spotkali się bowiem na pływającej platformie po Jeziorze Sławianowskim. Stworzona przez małżeństwo Państwa Agnieszki i Marcina Borzych barka na przystani w Buntowie, powstała w związku z ich wielkimi marzeniami skoncentrowanymi na rozwoju turystycznym ich miejscowości oraz prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej. Ta inicjatywa to świetny dowód i przykład celowości utworzenia WZLOT-u.

Lokalna Organizacja Turystyczna ma za zadanie zrzeszać podmioty działające w branży turystycznej, dawać im impuls do bliższej współpracy i tworzyć gotową oraz kompleksową ofertę dla potencjalnego turysty.

Źródło: UM Złotów