Z Obornik do Piły autobusem zamiast pociągiem

Od 5 maja do 1 września, z Obornik do Piły, jeździć będziemy autobusem zamiast pociągiem. Modernizacja linii kolejowej Piła – Poznań wchodzi w kolejny etap.

Komunikację zastępczą wprowadzi spółka Przewozy Regionalne, w porozumieniu z gminą Piła. Podczas spotkania z prezydentem Piotrem Głowskim zadecydowano o zlokalizowaniu miejsc zatrzymywania się Zastępczej Komunikacji Autobusowej, przy wiatach przystankowych w rejonie Galerii VIVO!, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie dworca Piła Główna.

Przy parkingu, znajdującym się przy Galerii VIVO! Piła, usytuowane są cztery wiaty przystankowe, które mogą być wykorzystywane jako osłona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, dla osób oczekujących na komunikację zastępczą. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jako beneficjent środków WRPO na lata 2014-2020, realizuje zadanie pod nazwą „Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny–PoD- Chodzież-Piła Główna”.

Po zakończeniu remontu pociągi z Piły do Poznania będą jeździły o 40 minut krócej.