Zabytkowa „Jedynka” nabiera dawnego blasku

Widać już pierwsze efekty prac związanych z rewitalizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Pile.

Przypominamy, że inwestycja obejmuje: oczyszczenie ścian ceglanych z farb zewnętrznych do uzyskania czystej cegły nieinwazyjną metodą niepowodującą uszkodzeń wierzchniej spieczonej warstwy cegły, prace remontowe i odtworzeniowe (uzupełnienie ubytków cegieł i spoin, zabezpieczenie rys na ścianach, zabezpieczenie elewacji środkami impregnującymi) oraz budowę windy zewnętrznej dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto w ramach zadania planowane jest wykonanie iluminacji elewacji od strony północnej oraz montaż monitoringu zewnętrznego.

Koszt inwestycji to ponad 2 800 000 złotych.

Dodać również warto, że zakończona została również renowacja szkolnej auli, która kosztowała ponad 130 tys. złotych. W ramach prac odnowiono sufit auli z boazerii wraz z jego ociepleniem od strony dachu, a także wymieniono okładzinę pionową ścian pomieszczenia wraz z dociepleniem. Uzupełniono również instalację centralnego ogrzewania i zamontowano dodatkowe grzejniki. Zmodernizowano też instalację wentylacji, elektryczną, a także wymieniono stolarkę drzwiową i podłogę.

Na realizację projektu zawarta została umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dot. udzielenia preferencyjnej pożyczki JESSICA 2 w ramach Instrumentów Finansowych wdrażanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.