Zagroda Krajeńska ma nowego zarządcę

4 stycznia burmistrz Złotowa Adam Pulit oraz dyrektor Muzeum Ziemi Złotowskiej Kamila Krzanik – Dworanowska podpisali umowę użyczenia, dotyczącą Zagrody Krajeńskiej. Od 2021 roku to właśnie Muzeum Ziemi Złotowskiej będzie nowym zarządcą tego istotnego punktu na mapie Złotowa.

Dyrektor muzeum cieszy się, że z szacunkiem dla przeszłości może spojrzeć w przyszłość. Chata krajeńska, jeszcze w swojej pierwotnej lokalizacji we wsi Święta, przez wiele lat była filią Muzeum Ziemi Złotowskiej. Dzisiaj zrekonstruowana zagroda ponownie będzie użytkowana przez muzealników.

– Adaptacja obiektu do celów muzealnych znacznie powiększy naszą bazę ekspozycyjną oraz warunki magazynowania zbiorów. W chacie prezentowane będą nadal zabytki kultury ludowej, na które brak miejsca w samym muzeum. Wierzymy, że zainteresowanie obiektem, którym dotychczas opiekowali się pan Bolesław Piotrów i Zygmunt Lenz, pozostanie duże i klimat tego miejsca będzie nadal przyciągał mieszkańców miasta i turystów – mówi dyrektor Kamila Krzanik – Dworanowska.

– Zależy nam na rozpowszechnianiu i kultywowaniu tradycji naszego regionu, bo to wpisuje się w założenia marki: Złotów. Wielkopolskie Zdroje”, dlatego inwestujemy w rozbudowę oferty turystyczno- pobytowej – mówi burmistrz Adam Pulit. – Oczywiście stałe elementy zagrody, takie jak korzystanie z roweru wodnego „Vanessa” czy wypożyczalnia rowerów, będą w dalszym ciągu funkcjonowały. Liczę natomiast na to, że pod opieką Muzeum zagroda zyska nowy wymiar historyczno-kulturowy – dodaje.

Zagroda Krajeńska została również uwzględniona we wniosku o dofinansowanie w ramach tzw. Funduszy Norweskich w przedsięwzięciu pn. Przyjazna środowisku rekreacja i społeczna edukacja klimatyczna. Realizacja tego przedsięwzięcia będzie polegała na umieszczeniu w Zagrodzie Krajeńskiej urządzeń produkujących „zieloną energię” (drzewko solarne, energy bike, demonstracyjny panel słoneczny wraz z kalkulatorem wydajności), która służyć będzie celom praktycznym (np. ładowaniu wyprodukowanym prądem telefonów komórkowych).

Po zmroku zgromadzona w akumulatorach energia elektryczna będzie wykorzystana do oświetlenia przestrzeni wokół. Montaż i wykorzystanie urządzeń przyczyni się do wzrostu świadomości społecznej w kontekście odnawialnych źródeł energii.

Czy miasto pozyska środki, które umożliwią realizację opisanego przedsięwzięcia, okaże się na początku przyszłego roku.

źródło: UM Złotów