Zastępca komendanta na emeryturze…

22 lutego w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury Iskra w Pile odbyła się narada służbowa, podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej za 2018 rok, połączona z oficjalnym zakończeniem służby przez Roberta Komarnickiego – Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Pile.

W minionym roku strażacy z powiatu pilskiego wyjeżdżali łącznie do 1809 zdarzeń, wliczając w to wyjazdy poza teren powiatu macierzystego. Na przełomie lipca i sierpnia, pięciu strażaków z Piły, w ramach Europejskiego Mechanizmu Obrony Ludności, jako członkowie modułu GFFFV brało udział w gaszeniu pożarów lasów na terenie Królestwa Szwecji. Państwowa Straż Pożarna w Pile w ubiegłym roku wzbogaciła się o dwa nowe pojazdy – średni samochód ratowniczo-gaśniczy oraz ciężki samochód ratownictwa technicznego.

Tegoroczna narada miała swoją drugą, wyjątkową część. Po blisko 30-letniej służbie w szeregach, najpierw Zawodowej a później Państwowej Straży Pożarnej na zaopatrzenie emerytalne przechodzi bryg. Robert Komarnicki – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile.

Decyzję o zwolnieniu ze służby i przejściu na zaopatrzenie emerytalne wręczył Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP w Poznaniu.