Zdobyta szturmem. 77 lat temu wyzwolono Piłę

„Piła zdobyta szturmem. (…) Wojska Pierwszego Frontu Białoruskiego złamały opór okrążonych sił nieprzyjaciela i zdobyły wczoraj szturmem silny punkt obrony niemieckiej i ważny węzeł komunikacyjny na Pomorzu miasto PIŁĘ – donosiła w czwartek, 15 lutego 1945 roku na pierwszej stronie „Gazeta Lubelska”

Pierwsze walki rozpoczęły się już 24 stycznia 1945. r. kiedy to pojawiły się pod Piłą pierwsze czołgi 12 Korpusu Pancernego Gwardii. Główny jednak ciężar walk wzięła na siebie na początku lutego 47 Armia. gen. Franza Perchorowicza wspierana przez artylerię i lotnictwo. Walki były zacięte. Heinrich Remmlinger, ostatniego dowódcę Twierdzy Piła, obowiązywał rozkaz Hitlera, by bronić miasto do samego końca. Nie poddał miasta. W nocy z 13 na 14 lutego z resztą swoich sił wydostał się z pilskiego kotła. Ucieczka się nie udała. wojska Remmlingera zostały niemal doszczętnie rozbite przez oddziały 3 Armii Uderzeniowej i l Armii Wojska Polskiego

14 Lutego 1945 r. wojska Pierwszego Frontu Białoruskiego wkroczyły do opuszczonego i zniszczonego miasta. Ponad 75 procent zabudowy miasta, w tym 90 procent w samym centrum, legło w gruzach. W walkach o miasto zginęło około 800 żołnierzy Armii Czerwonej. Straty niemieckie miały sięgnąć 4 tysięcy rannych, zabitych i wziętych do niewoli.