Ze Złotowa na komendanta policji w Pile

3 marca nastąpiło uroczyste pożegnanie podinsp. Marcina Kowalskiego, dotychczasowego Pierwszego Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie, który objął obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Pile.

Podinsp. Marcin Kowalski pożegnał się ze swoimi dotychczasowymi współpracownikami. Podziękował im za każdy dzień służby. Zaznaczył przy tym wyraźnie, że pracował ze wspaniałymi ludźmi.

Podinsp. Marcin Kowalski jest absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Służbę w Policji rozpoczął w 2002 roku. Praktycznie od początku związany był z pionem kryminalnym pilskiej jednostki. W latach 2011-2017 był najpierw zastępcą, a następnie naczelnikiem Wydziału Kryminalnego. W czerwcu 2017 roku został Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie. Po blisko czterech latach spędzonych w sąsiedniej jednostce, podinsp. Marcin Kowalski otrzymał powierzenie obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Pile.

Z kolei nadkom. Mariusz Wiśniewski, dotychczasowy Komendant Powiatowy Policji w Pile, na wniosek nadinsp. Piotra Mąki został awansowany przez Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. M. Wiśniewski będzie nadzorował pracę pionu kryminalnego w całej wielkopolskiej Policji. Zastąpił na tym stanowisku insp. Rafała Pawłowskiego, który w styczniu przeszedł w stan spoczynku.

źródło: KPP Piła, KPP Złotów