ZGK pomoże starszym i schorowanym w wystawianiu śmieci

Związek Gmin Krajny otwiera nową możliwość pomocy dla osób, które ze względu na wiek, niepełnosprawność czy też stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie wystawiać pojemników na odpady do drogi publicznej.

Fakt takich ograniczeń można zgłaszać do biura Związku telefonicznie pod numerem 67 353 39 41 wew. 10 bądź bezpośrednio w ich siedzibie.

Po otrzymaniu oświadczenia i uzyskaniu ewentualnej zgody właściciela nieruchomości, Operatorzy będą mieli prawo wejść na posesję w celu opróżnienia pojemnika i zabrania worków do selektywnej zbiórki.

Należy pamiętać, że odpady komunalne powinny być wystawiane zgodnie z harmonogramem ich odbioru. Harmonogram można znaleźć na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych.

Związek Gmin Krajny