Zgłoś projekt w Budżecie Obywatelskim 2020!

Do końca lipca zgłaszać można swoje propozycje do realizacji w Pilskim Budżecie Obywatelskim. Do tej pory w ramach budżetu zostały zrealizowane 93 zadania, na kwotę 17 mln złotych. Na przyszły rok do rozdysponowania przez pilan są 3 miliony złotych.

Swoje propozycje do Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy pilanin, pod warunkiem, że zadanie, które zgłasza, zlokalizowane będzie na gruncie należącym do Gminy Piła. Formularze można pobrać bądź ze strony internetowej Urzędu Miasta, bądź z Punktu Obsługi Klienta w ratuszu. Wartość pojedynczego zadania nie powinna przekraczać kwoty 300.000 zł.

Wypełniony formularz można przekazać w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Piły, bądź wysłać go pocztą tradycyjną. Można też przekazać go z wykorzystanie portalu: www.konsultacjespoleczne.pila.pl

Prawidłowo wypełnione wnioski poddane zostaną weryfikacji, którą przeprowadzi powołany przez Prezydenta Miasta Piły Zespół Opiniujący. Głosowanie nad projektami rozpocznie się 16 września i potrwa do 18 października 2019 r.