Złotów doceniony po raz kolejny

6 listopada w Poznaniu, podczas uroczystej XX Gali podsumowującej konkurs pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” Złotów otrzymał kolejną już w tym roku nagrodę.

Do konkursu przystąpić mogły gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, miejskie i powiaty, podległe im instytucje lub organizacje i podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie województwa wielkopolskiego, w zakresie działań proekologicznych i prokulturowych. W bieżącym roku do Konkursu zgłoszonych zostało 166 projektów.

Jury Samorządu Wielkopolskiego nagrodziło projekt „Zakręcony Złotów” – obchody Europejskiego Dnia Bez Samochodu. W uzasadnieniu usłyszeliśmy, że Złotów jest prekursorem oryginalnych działań na rzecz ekologii. Nagrodę ufundowaną ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu odebrał Burmistrz Adam Pulit wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Stanisławem Wojtuniem.

W zeszłorocznej edycji tego konkursu zostaliśmy nagrodzeni za „Miejską Fabrykę Czystego Powietrza”. Jesteśmy konsekwentni w podejmowaniu działań dla poprawy jakości życia naszych mieszkańców przez inicjowanie zachowań proekologicznych na co dzień.

Maria Milancej