Złotów doceniony przez urbanistów polskich!

Złotów to perełka północnej Wielkopolski – powiedział Jacek Bogusławski członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, wręczając burmistrzowi Złotowa I nagrodę w konkursie „Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Wielkopolsce”.

  • Cały czas realizujemy nasz plan: Złotów Wielkopolskie Zdroje powiedział podczas konferencji prasowej, podczas której odebrał wyróżnienie, burmistrz Adam Pulit. Stworzenie dobrych warunków do życia, to dobrze urządzona przestrzeń, która służy wypoczynkowi i rekreacji. I budowanie w naszym mieście takiej przestrzeni zostało właśnie dostrzeżone i nagrodzone – dodał.

Konkurs, w którym wystartował Złotów, zorganizowany został przez poznański oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich po raz dziesiąty. W tym roku, z wiadomych względów, nie została zorganizowana gala wręczenie nagród.

W imieniu TUP do Złotowa dyplom potwierdzający zwycięstwo przywiózł Jacek Bogusławski. Konkurs objęty został bowiem honorowym patronatem Marszałka Wielkopolski Marka Woźniaka.

Jury, w którym przewodniczącym był Prezes TUP O/Poznań Piotr Sobczak, doceniło zagospodarowanie przestrzeni zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, podkreślenie istotności terenów zielonych w miastach, realizację rozwiązań zwiększających bioróżnorodność oraz zagospodarowanie terenu zgodnie z regułami adaptacji miast do zmian klimatu.

Sąd Konkursowy docenił również umiejętne przekazanie mieszkańcom interesujących treści przyrodniczych.

Przypomnijmy, Złotów otrzymał unijne wsparcie na organizację zieleni miejskiej. Projekt dotyczył prawie 24 hektarów terenów. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 4,5 miliona złotych, z czego 2 mln złotych stanowiło dofinansowanie. Na zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej w Złotowie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał ponad 2,1 miliona złotych wsparcia z unijnego Funduszu Spójności. Dzięki temu poprawiono funkcjonalność prawie 24 hektarów zazieleni w mieście.


W ramach projektu na nowo zagospodarowanych zielenią zostało osiem miejsc:

Jezioro Miejskie (zwiększenie bioróżnorodności wzdłuż promenady spacerowej),

Jezioro Baba (teren przy ulicy Mokrej),

Obszar nad Jeziorem Zaleskim (zwiększenie bioróżnorodności),

Park Miejski przy alei Piasta (rozbudowa struktury warstwowej i gatunkowej),

Góra Żydowska (teren dawnego cmentarza Gminy Żydowskiej),

Obszar dawnego cmentarza ewangelickiego przy ulicy Staszica,

Jezioro Burmistrzowskie (eko-park),

Teren rekreacyjno-wypoczynkowy przy ulicy Promykowej (ogrody tematyczne).


W odnowionym Parku przy Promykowej zbudowano ścieżki z kruszywa mineralnego, postawiono ławki, wykonano nasadzenia drzew i krzewów, zbudowano i wyposażono wybieg dla psów, a nawet pomyślano o górce do zjazdu na sankach, która szczególnie przydała się w tym roku. Powstał tam również plac zabaw i siłownia zewnętrzna.

I właśnie te działania docenione zostały przez Towarzystwo Urbanistów Polskich.

Dziękując za nagrodę, burmistrz Adam Pulit docenił również wykonawcę projektu Jacka Karpinskiego, właściciela firmy Roboty Drogowo – Budowlane, któremu podziękował, wręczając dyplom.

Gabriela Ciżmowska