Złotów ma szansę na 10 mln euro dofinansowania

„To złoty czas dla Złotowa” – mówi burmistrz Adam Pulit. Miasto, jako jedno z pięciu w Wielkopolsce, ma szansę na uzyskanie bezzwrotnego dofinansowania, które wynieść może nawet 10 milionów euro.

Złotów zakwalifikował się do drugiego etapu Programu „Rozwój Lokalny”, dofinansowanego z Funduszy Norweskich. To wielkie wyróżnienie, ponieważ miasto wyłonione zostało spośród 213 gmin z całej Polski, które aplikowały w tym projekcie.

W lipcu ubiegłego roku Gmina Miasto Złotów złożyła aplikację do Programu Rozwój Lokalny, finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Projekty mogły składać miasta średnie z całej Polski, zagrożone m.in. wykluczeniem. Na konkurs wpłynęło 213 projektów, z których wybrano 54 propozycje, które przeszły do II etapu. Projekt pn. „Złotów. Wielkopolskie Zdroje”, został sklasyfikowany na 30. miejscu.

– Bardzo nas to cieszy, ponieważ tak wysoka ocena w sposób pośredni oznacza potwierdzenie trafności wybranego jakiś czas temu kierunku rozwoju miasta – komentuje burmistrz Adam Pulit.

Teraz przyszedł czas na intensywne prace nad dokumentacją projektową, która przygotowana ma zostać przez pracowników Urzędu Miasta, przy wsparciu ekspertów Związku Miast Polskich oraz Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Bardzo ważną rolę do odegrania mają także mieszkańcy Złotowa. Zapraszani będą do udziału w spotkaniach, odpowiedzi na pytania zadane w ankietach, wyrażanie swoich opinii na temat kierunków rozwoju miasta oraz proszeni o składanie własnych propozycji.

– Stopień uspołecznienia mieszkańców będzie miał kluczową rolę przy ocenie projektów – przekonują przedstawiciele Związku Miast Polskich. – Dlatego zachęcamy, by nie lekceważyć informacji o spotkaniach na które urząd będzie zapraszał, czy wypełniania ankiet, które się pojawią – apelują.

O głos proszone będą różne środowiska: seniorzy, Rada Kobiet, młodzież, organizacje pozarządowe, przedstawiciele świata sportu, kultury, oświaty, itd. Opracowany w wyniku konsultacji Program Rozwoju Lokalnego zostanie poddany ocenie konkursowych ekspertów i będzie miał szanse na otrzymanie dofinansowania w wysokości od 3 do 10 mln euro.

Niezależnie jednak od wyników konkursu już sam udział w projekcie jest po pierwsze wielkim wyróżnieniem dla miasta, a po drugie dużą wartością. Miasto otrzyma bowiem wsparcie w postaci ekspertów ze Związku Miast Polski, którzy oddelegowani zostali do pracy w Złotowie i którzy wspomagać mają burmistrza oraz urzędników w przygotowaniu koncepcji rozwoju gminy. Złotów ma już też zapewniony grant na działania z zakresu „dostępności plus” w kwocie do 100.000 zł.

– To szansa na prawdziwą diagnozę mocnych i słabych punktów naszego miasta oraz na zdobycie wiedzy i pozyskanie danych, których w normalnych warunkach nie mielibyśmy dostępu. Stworzona w ten sposób strategia rozwoju miasta będzie wartością, z której czerpać będziemy przez kolejne lata – przekonuje burmistrz.

Do II etapu spośród 54 miast wybranych zostanie 15 samorządów. Decyzja o tym jaki projekt i w jakiej kwocie otrzyma bezzwrotne dofinansowanie, zapadnie jesienią. Warto dodać, że wszystkie zadania wykonane z przyznanych środków miasto będzie mogło wykonać bez wkładu własnego. 60 procent dofinansowania będzie można przeznaczyć na inwestycje (w tym również przygotowanie dokumentacji technicznej), a resztę na projekty miękkie. Pieniądze rozliczone będą musiały zostać do 2023 roku. Warto zauważyć, że przy kilkunastomilionowym budżecie miasta przeznaczanym na inwestycje, 10 milionów euro, które dodatkowo zasilić mogą budżet, to ogromna premia. Z pewnością warto o nią zawalczyć!

Oprócz Złotowa, z Wielkopolski, do drugiego etapu projektu zakwalifikowane zostały gminy: Piła, Konin, Jarocin i Ostrów.